Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
07.05.2021
13:17
Foto: arhiv ePosavje
Z naslednjim tednom bo slovenskim policistom pri nadzoru državne meje z Republiko Hrvaško pomagalo tudi 21 policistov iz treh držav Evropske unije.

21 tujih policistov bo pomagalo pri nadzoru meje s Hrvaško

KRŠKO Pri nazdoru schengenske meje z Republiko Hrvaško bodo slovenski policisti od naslednjega tedna dobili pomoč iz Estonije, Litve in Poljske. Deset poljskih policistov, šest litovskih in pet estonskih policistov. 

Skupne patrulje

17. člen Sklepa Sveta 2008/615/PNZ s 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, "določa, da za pospešitev policijskega sodelovanja lahko pristojni organi, ki jih imenujejo države članice, uvedejo skupne patrulje in druge skupne oblike ukrepanja za ohranjanje javnega reda in varnosti kot tudi za preprečevanje kaznivih dejanj, pri tem pa pri ukrepanju na ozemlju druge države članice sodelujejo za to imenovani uradniki ali drugi uradniki."

Na Ministrstvu za notranje zadeve pravijo, da lahko vsaka država članica kot država članica gostiteljica v skladu z nacionalno zakonodajo in s soglasjem države pošiljateljice podeli izvršilna pooblastila uradnikom drugih držav članic, ki sodelujejo pri skupnem ukrepanju, ali če je to po pravu države članice gostiteljice dopustno, uradnikom drugih držav članic dovoli izvajanje njihovih izvršilnih pooblastil v skladu z zakonodajo države pošiljateljice. "Izvršilna pooblastila se smejo pri tem izvajati le pod vodstvom in praviloma ob prisotnosti uradnikov države gostiteljice. Uradnike drugih držav članic pri tem zavezuje zakonodaja države članice gostiteljice. Država članica gostiteljica prevzame odgovornost za njihovo delovanje. Za uradnike drugih držav članic, ki sodelujejo pri skupnem ukrepanju, veljajo navodila pristojne službe države gostiteljice," dodajajo.

Skupno ukrepanje bodo vodili slovenski policisti

Skupno ukrepanje bodo vodili slovenski policisti in policistke. Pred začetkom dela tujih policistov na ozemlju Republike Slovenije so organizirali uvodne sestanke in usposabljanja tujih policistov, na katerih so se seznanili s trenutno situacijo na področju varovanja zunanje meje Evropske nunije ter poučili o njihovih pravicah in dolžnostih, pooblastilih - pravnih podlagah in načinih izvajanja posameznih policijskih pooblastil in drugih podrobnostih

(eP)

krško
brežice
sevnica
državna meja

Pridružite se nam

Zadnje novice