Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
25.05.2022
21:04
Nova OŠ Ane Gale v Sevnici
Grafika: ePosavje
V Sevnici za gradnjo nove osnovne šole Ana Gale iščejo izvajalca, za dograditev osnovne šole na Blanci ga že imajo - v četrtek bodo podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del.

Gradnja nove šole Ane Gale Sevnica

SEVNICA V začetku lanskega maja so Sevničani prejeli odločitev, da so na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021–2024 dobili sofinanciranje v višini 1.097.000 evrov, izvedbo projekta pa da načrtujejo v letu 2022 in 2023. 

Pet matičnih, (vsaj) tri specialne učilnice

Po projektni nalogi bi zagotovili vsaj pet matičnih učilnic, od tega tri za program nižjega izobrazbenega standarda in dve za posebni program, pa tudi vsaj tri specialne učilnice. Kot piše v dokumentu, naj bo ena matična učilnca za posebni program oblikovana v stilu učnega stanovanja, poleg učilnic pa bi želeli tudi večnamenski prostor za športno vzgojo, šolske prireditve in roditeljske sestanke. V novih prostorih bo tudi jedilnica z razdelilno kuhinjo ter prostor za učitelje in prostor za izvedbo nege.

Iščejo izvajalca del

V Sevnici zdaj iščejo izvajalca gradbenih del, je razvidno iz javno dostopnih podatkov. V proračunu imajo za projekt zagotovljenih 496.500 evrov, razliko do pogodbene vrednosti zagotavljajo v proračunih za leto 2023 in 2024. V prvem primeru približno 52% vrednosti projekta, v naslednjem proračunu pa približno 33 % projekta. Ponudbe zbirajo do 30. junija letos, zaključek del pa predvidevajo v 18 mesecih od podpisa pogodbe. 

Dograditev Osnovne šole Blanca

Iz Sevnice so sporočili, da so zaključili javno naročilo za projekt »Dograditev OŠ Blanca«, v sklopu katerega načrtujejo prizidavo obstoječe šole na Blanci z dvema prizidkoma. V četrtek bodo v prostorih OŠ Blanca podpisali pogodbo z izbranim ponudnikom, družbo Kostak. Po javno dostopnih informacijah je bila njihova ponudba za 225 evrov nižja od ponudbe družbe GPI tehnika d.o.o. iz Novega mesta (1.914.545,61 evrov proti 1.914.870,00 evrov). Ob podpisu pogodbe bodo kratek kulturni program pripravili učenci OŠ Blanca.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja