Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
12.08.2021
09:55
Krško, pospeševanje malega gospodarstva
Foto: arhiv ePosavje
V Krškem so objavili javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2020. 

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško

KRŠKO V občini Krško bodo za nepovratna sredstva v letošnjem letu namenili 135.000 evrov, vloge za prijavo na razpis zbirajo do 21. septembra. Nepovratna sredstva so namenjena mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom na območju občine Krško, pravijo na Občini Krško.

Upravičenci se lahko na razpis pravijo, če so od 16. septembra 2020 do 21. septembra 2020, sredstva namenili za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, za svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, za promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, za posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za letošnje leto se lahko prijavijo upravičenci s sedežem dejavnosti na območju občine Krško.

Na razpis se lahko prijavijo tudi podjetja s sedežem dejavnosti izven občine Krško, če ima svojo poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj dve tretjini oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško. "Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško," dodajajo na Občini Krško.

Vloge sprejemajo do torka, 21. septembra

Sredstva bodo upravičencem dodelili po pravilu de minimis. Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, objavljena je na spletni strani Občine Krško in v času uradnih ur dosegljiva na oddelku za gospodarske dejavnosti. Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 21. septembra 2021. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger na telefonski številki 07/49-81-292 ali elektronski pošti irena.mesinger@krsko.si in v času uradnih ur od 8. do 11. ure.

(bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice