Skip to main content
Petek, 1. december 2023
26.09.2019
18:54
Foto: arhiv ePosavje
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v sredo s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela še eno obvestilo o potrditvi projekta.

Center Sonček – center aktivnosti invalidnih oseb

Zaključek operacije do junija 2021

Tokrat je bila potrjena je operacija z naslovom »Center Sonček – center aktivnosti invalidnih oseb«. Skupna vrednost projekta je 233.593,78 evrov, Evropska unija in Republika Slovenija pa bosta projekt sofinancirala iz sredstev Evropskega Sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 199.710,96 evrov, zaključek operacije je predviden do junija 2021.

Prilagojen Center Sonček

Kot pravijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, bodo projektni partnerji v projektu CIAO uredili prilagojen Center Sonček, v katerem bodo omogočili aktivacijo samopomoči za ranljive skupine in jo povezali z lokalno ribo. Ob tem bodo oblikovali in izvajali nove programe vseživljenjska izobraževanja, ki temeljijo na povečanju znanja o sladkovodni akvakulturi, na pripravi in uživanju lokalno sveže pridelane ribe, kar omogoča zdrav način prehrane, ter na izvajanju medsebojnega druženja v obliki ribiških taborov, kar omogoča skrb za duševno zdravje.

Ureditev centra aktivnosti invalidnih oseb

Glavne aktivnosti v projektu bodo ureditev centra z namenom izvajanja izobraževalnih in praktičnih delavnic s poudarkom na spoznavanju sladkovodne akvakulture, priprave ribe od vode do krožnika, ureditev sprehajalne poti od centra do toplic, ob ribji stezi do reke Krke in prilagoditve gibalno oviranim osebam z ureditvijo ribje steze, brežine ter izvajanje učnega ribolova.

Tudi dva petdnevna tabora

V projektu je predvidena tudi zaposlitev osebe za upravljanje centra in izvajanje novih programov, oblikovanje in izvajanje novih izobraževalnih programov vseživljenjskega učenja o pomenu zdravega načina prehranjevanja in pomembnosti sladkovodne akvakulture in izvedba dveh petdnevnih izobraževalno ribiških taborov za ranljive skupine.

(bš)

krško
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja