Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
14.06.2022
15:00
Poslopje starega farovža na Oražnovi ulici v Kostanjevici na Krki čaka na boljše čase. Po septembrskem naročilu projektiranja pričakujejo prve idejne zasnove.

Stari farovž v Kostanjevici na Krki

KOSTANJEVICA NA KRKI Na območju starega farovža na kostanjeviškem otoku so že izdelali geodetske meritve, pripravili so elaborat materialno tehničnega stanja objekta in analizo potresne odpornosti ter arhitekturni posnetek obstoječega stanja. Kostanjevičani so še pred decembrskim potresom leta 2020 želeli obnoviti poslopje nekdanjega ministerialnega dvorca, a so nato morali po potresu zaradi nevarnosti bivanja v njem iz poslopja izseliti Turistično informacijski center in Lamutov likovni salon Galerije Božidar Jakac.

Kaj vse želijo v obnovljenem dvorcu?

Kostanjevičani želijo v obnovljenem dvorcu dnevni center starejših, manjšo kavarno, sedež Občinske uprave in sejno sobo, pa tudi manjšo dvorano, manjši umetnostni salon oz. galerijo ter prostore za lokalna društva. Pod eno streho naj bi prostor našli mladinski center, likovni atelje, pihalni orkester, želijo tudi sejno sobo ter prostor za druženje in različne delavnice. V obnovljenem dvorcu bo ostala obstoječa kapelica za občasne obrede, po načrtih bi se vanj vrnil Turistično informativni center.

Zapis dopolnjujemo.

Protipoplavna zaščita, Kostanjevica na Krki

Projekt protipoplavne zaščite "verjetno dokončno ustavljen"

In ker objekt leži v območju poplavne nevarnosti, predpisi pa zelo omejujejo umeščanje dejavnosti v poplavnih območjih, so se v aprilu sestali s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode DRSV, nato pa so jim poslali še uradno vprašanje glede možnosti umeščanja predvidenih vsebin v objekt - a na njihov odgovor še vedno čakajo. Kostanjevičani ob tem še opozarjajo, da je projekt protipoplavne zaščite Kostanjevice na Krki verjetno dokončno ustavljen.

Geomehanske preiskave tal

Na območju starega farovža se bodo v naslednjih tednih začele geomehanske preiskave temeljnih tal, hkrati pa tudi arheološke preiskave. Kostanjevičani v naslednjih korakih projekta od Zavoda za varstvo kulturne dediščine pričakujejo zahtevo, da se izdelavo konservatorski načrt - trenutno ga ocenjujejo na nekje 50.000 evrov.

Prve idejne zasnove kmalu

V Kostanjevici na Krki zdaj pričakujejo prve idejne zasnove obnovljenega objekta, te naj bi na mize dobili kmalu. Sicer pa ocenjujejo, da bo obnova dvorca z umestitvijo vseh vsebin stala 5 milijonov evrov in da bodo morali kandidirati na državnih in evropskih razpisih. 

kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja