Skip to main content
V Posavju -17.8° C Sobota, 1. april 2023
10.05.2021
10:42
Obnova ceste Poklek pri Podsredi - Podsreda
Foto: ePosavje.com
V začetku meseca so med Poklekom pri Podsredi in Podsredo začeli s sanacijo podpornih zidov in rekonstrukcijo ceste. Izvajalci del imajo najmanj 51

510 dni za dokončanje del

KRŠKO Na javno naročilo so prejeli ponudbe šestih izvajalcev in konec marca podpisali pogodbo za izvajanje del z najugodnejšim ponudbnikom, izvajalcem Gradnje Boštanj, d.o.o., in partnerjem GAAL gradnje, d.o.o. Projekt sanacije podpornih zdiov in rekonstrukcijo ceste sofinancirata Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Kozje. 

"Mestoma bodo potrebne razširitve ceste"

V teh dneh so z deli pričeli na Pokleku pri Podsredi, nadaljevali pa jih bodo vse do Podsrede. V tehničnem poročilu piše, da "bodo zaradi predvidene razširitve ceste oziroma korekcije prečnega prereza mestoma potrebne razširitve." Te bodo omogočili s širitvijo nasipov, dodatnimi vkopi in sanacijami ter novogradnjami konstrukcij.

Tudi pločnik

Od začetka odseka v Podsredi do zadnjega stanovanjskega objekta bodo vzdolž desnega roba vozišča uredili pločnik. Ker pa je nekaj stanovanjskih objektov tam ograjenih z mrežno ograjo, jo bodo zaradi ureditve pločnika tudi prestavili.

Ureditev ovinkov v Podsredi

Porušili bodo gospodarsko poslopje

V sklopu načrtovanih del je predvidena tudi rušitev gospodarskega objekta na levem delu vozišča od Podsrede proti Pokleku pri Podsredi. Objekt je iz leta 1848, "sega v območje vozišča regionalne ceste R2-422 (odsek 1333) ter ogroža prometno varnost."

Koliko časa bo imel na voljo izvajalec?

Kot pišejo v vzorcu pogobe, bo imel izvajalec na voljo za dokončanje projekta 510 dni od uvedbe v delo. "Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta naročniku."

(eP)

podsreda
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja