Skip to main content
V Posavju 8.4° C Četrtek, 30. marec 2023
29.10.2020
10:51
Okusi posavsko ribo - projekt
Foto: Center za podjetništvo in turizem Krško
V teh dneh se je zaključil projekt Okusi posavsko ribo s ciljem razviti atraktivne turistične produkte z obnovo in sanacijo ribnika Resa v Krškem ter razviti nove tržne poti za manjšo ribogojnico.

Okusi Posavsko ribo

V sklopu projekta tudi obnova ribnika Resa

KRŠKO Projekt Okusi Posavsko ribo je rezultat sodelovanja Občine Krško, Centra za podjetništvo in turizem Krško, Restavracije Tri lučke, Ribogojnice Pajk in Turističnega društva Senovo, ki so povezali obstoječo turistično ponudbo, razvili nove turistične produkte z zgodbami ter doživetji na obstoječih pohodnih in novih kolesarskih poteh. Poleg tega so ohranili lokalno ribogojnico, saj ji je projekt omogočil nove prodajne poti ter obnovili ribnik Resa na Vidmu, predvsem v smislu protipoplavne varnosti. Na območju ribnika so prav tako uredili nova poučna igrala ter razvili nove učne vsebine za osnovnošolce.

"Povezovanje in nadgradnje obstoječih turističnih zanimivosti"

Projekt je nastal iz potreb v okolju po povezovanju in nadgradnji obstoječih turističnih zanimivosti, ki so jim vdahnili zgodbe, poudarja župan Občine Krško Miran Stanko. "S tem namenom smo se povezali različni partnerji javnega in zasebnega sektorja ter društvo. Projekt je namenjen dnevnim obiskovalcem naše destinacije, turistom, pohodnikom, otrokom in prebivalcem Krškega z okolico." Občina je v okviru projekta obnovila in revitalizirala ribnik Resa na Vidmu, s čimer je zagotovila predvsem protipoplavno zaščito Stare vasi, in na območju ribnika umestila interaktivna igrala – splav za opazovanje življenja v ribniku, iglu za opazovanje življenja na gozdnih tleh in gnezdo za opazovanje življenja v zraku

Nadgradili tri nove turistične produkte z novimi doživljajskimi zgodbami

V okviru projekta so razvili in nadgradili tri nove turistične produkte z novimi doživljajskimi zgodbami, in sicer pohodno pot po Bohorskih slapovih, kolesarsko pot z električnimi kolesi in panoramsko motoristično pot, poskrbeli za promocijo z izdelavo treh turističnih kratki filmov in zloženko v slovenskem in angleškem jeziku. "V sodelovanju s Turističnim društvom Senovo smo pripravili izobraževalne vsebine za osnovnošolce na temo ribogojstva, gozda kot naravnega okolja in ribnika kot umetnega okolja. Z izvedbo različnih kulinaričnih delavnic na območju celotnega Posavja smo spodbujali k uživanju rib," pojasnjuje direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič. Člani Turističnega društva Senovo pa so v tem projektu poskrbeli za trasiranje novih tematskih poti (kolesarske, pohodne, panoramsko – motoristične) ter za pripravo učnih vsebin za otroke v osnovnih šolah.

Ohranitev ribogojnice Pajk v Gorenjem Leskovcu

Eden od ciljev projekta je bil tudi ohranitev manjše ribogojnice Pajk v Gorenjem Leskovcu pri Blanci. S skupnimi močmi so uspeli razviti nove prodajne poti do mesta Krško, gostincev in na domove, in sicer z nakupom novega transportnega vozila. Na območju same ribogojnice pa so uredili piknik prostor za doživetja v naravi, kjer bo lahko obiskovalec naročil ribe iz ribogojnice in si jih sam pripravil.

Nakupili električna kolesa za goste

K razvoju novih produktov na področju gastronomije so pristopili v Restavraciji Tri lučke. Kot partner projekta so nakupili električna kolesa za goste, ki bodo lahko odkrivali nova doživetja v okolici ter znamenitosti, kot so Grad Rajhenburg, staro mestno jedro Krškega in vinska klet. Seveda pa so se vključili tudi pri spodbujanju in osveščanju o vključevanju rib v gostinsko ponudbo z interaktivno predstavitvijo in pripravo ribjih jedi za goste. Projekt je potekal eno leto, od skupno 276.964 evrov pa iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pričakujejo 199.928 evrov.

(eP)

posavje
video
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja