Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
30.05.2019
08:04
Foto: arhiv ePosavje
Zadnji teden v mesecu maju je že skoraj 50 let posvečen slovenskim gozdovom. Ob tem bodo različne organizacije in inštitucije pripravile vrsto prireditev in dogodkov.

Teden gozdov 2019

Teden gozdov 2019 bo poteka od 25. do 31. maja pod geslom »Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi.« Osrednja tema letošnjega tedna gozdov je gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji in 25 letnica delovanja javne gozdarske službe, ki jo izvaja Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Na novinarski konferenci, ki je 29. maja potekala v okviru Osrednjega dogodka ob Tednu gozdov 2019, je direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem predstavil kratek pregled 25 let delovanja Zavoda za gozdove, ki je od ustanovitve leta 1994 do danes prehodil pot tlakovano z uspehi, pa tudi krizami in izzivi. Kot največji izziv za javno gozdarsko službo je izpostavil naravne ujme - žledolom 2014, vetroloma 2017 in 2018 ter spremljajoče prenamnožitve podlubnikov. Poudaril je, da so slovenski gozdovi danes v boljšem stanju kot pred 25 leti, saj sta se povečala tako lesna zaloga kot letni prirastek, uspešno ohranjamo sposobnost samodejne naravne obnove gozdov in varujemo biotsko pestrost gozdov, ki se kaže tudi v velikem deležu Natura 2000 območij v gozdovih. Oražem je izpostavil tudi nekaj zanimivih statističnih podatkov in informativnih izračunov: "Danes v Sloveniji raste približno 627 milijonov dreves nad merskim pragom, ob predpostavljenem enakomernem prirastku jih vsako uro priraste novih 1.000 m3. V četrt stoletja so lastniki gozdov posekali 90 milijonov m3 dreves, zraslo jih je 188 milijonov m3 , ocena vrednosti lesne zaloge dreves pa je v 25 letih zrasla iz 14 na 21 milijard evrov. Javna gozdarska služba prebivalca Slovenije danes »stane« približno 11 evrov na leto, zaradi strokovnega dela z gozdom se dviguje njegova vrednost – ocenjen ekonomski učinek za lastnike gozdov znaša 140 milijonov evrov letno. Če poizkusimo ovrednotiti še zagotavljanje in krepitev ekoloških in socialnih funkcije gozdov lahko zaključimo, da vsi državljani pridobimo približno 300 milijonov evrov letno. V 25 letih so torej lastniki gozdov svoj kapital oplemenitili s 3,5 milijardami evrov, vsi državljani pa preko nelesnih funkcij gozdov za 7,5 milijardami evrov."

Danes v Sloveniji raste približno 627 milijonov dreves nad merskim pragom, ob predpostavljenem enakomernem prirastku jih vsako uro priraste novih 1.000 m3. V četrt stoletja so lastniki gozdov posekali 90 milijonov m3 dreves, zraslo jih je 188 milijonov m3 , ocena vrednosti lesne zaloge dreves pa je v 25 letih zrasla iz 14 na 21 milijard evrov.

Na koncu je izpostavil izzive, ki gozdove in gozdarstvo čakajo v prihodnosti. Med njimi prednjačijo podnebne spremembe, invazivne tujerodne vrste in povečevanje zahtev družbe do gozdov. Poudaril je širšo vlogo gozdarstva v boju proti podnebnim spremembam in opozoril, da bo v zelo bližnji prihodnosti les skupaj s pitno vodo postal pomembna strateška surovina, povpraševanje po lesu pa bo večje od ponudbe.

Ob Tednu godov 2019 in 25 letnici javne gozdarske službe je izšla publikacija Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji, ki povzema stanje gozda in gozdarstva pri nas. Razstavo Največji dosežki in dobre prakse 25 let javne gozdarske službe si lahko ogledate na spletu, do nadaljnjega pa bo na ogled na Večni poti 2 v Ljubljani.

Zavod za gozdove Slovenije

brežice
sevnica
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja