Skip to main content
V Posavju 5.6° C Petek, 3. februar 2023
20.08.2021
11:59
Inženir energetike
Foto: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju, je edina fakulteta v Sloveniji, ki izobražuje inženirje energetike.

Študijski programi na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvaja študijske programe na vseh treh stopnjah študija. Na I. stopnji fakulteta izvaja visokošolski strokovni ter univerzitetni študijski program Energetika, ki trajata 3 leta. Oba študijska programa se izvajata v redni obliki, visokošolski strokovni študijski program pa tudi v izredni obliki.

Na II. stopnji fakulteta izvaja magistrski študijski program Energetika, ki traja 2 leti in ga fakulteta izvaja v redni in izredni obliki. Študenti se lahko vpišejo tudi v doktorski študijski program Energetika III. stopnje, ki se izvaja samo v izredni obliki in traja 3 leta.

Študenti imajo v Krškem in Velenju možnost neposrednega stika z velikimi energetski sistemi, s čimer lahko pridobljeno teoretično znanje še dodatno dopolnijo v praksi. Veliko dodano vrednost pri študiju omogoča tudi vrhunska laboratorijska oprema Inštituta za energetiko, kjer študenti opravljajo laboratorijske vaje in sodelujejo pri strokovno - raziskovalnih nalogah. Inštitut za energetiko je v letu 2021 bogatejši za novo raziskovalno opremo, in sicer je v okviru infrastrukturnega projekta RIUM fakulteta pridobila Enosmerni napajalni sistem za simulacije razpršenih virov s sklopom opreme za upravljanje energetskih sistemov skupaj s hibridnim sončnim sistemom. Prav tako bo do konca leta fakulteta pridobila tudi Preizkuševalno temperaturno komoro in varilno robotsko roko z modulom za hitro kemično analizo materialov. Investicija v dobavljeno raziskovalno opremo je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, vrednost dobavljene opreme Fakulteti za energetiko UM v letu 2021 pa bo znašala preko 1 mio EUR.

Nova pridobitev na Inštitutu za energetiko - Termoelektrični sončni siste

Delodajalci diplomante Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru prepoznavajo kot perspektiven kader z dobrim znanjem in poznavanjem področja energetike. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov, po inženirjih energetike povprašujejo tudi podjetja, ki se zavedajo pomembnosti učinkovite rabe energije in s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja.

V letu 2021 je Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru aktivirala tudi Programski svet Fakultete za energetiko, katerega namen je aktivno povezovanje fakultete s pomembnimi zunanjimi deležniki, ki sodelujejo pri oblikovanju, evalviranju in razvoju študijskih programov Fakultete za energetiko. V delovanje programskega sveta so vključena naslednja podjetja: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., ELES d.o.o. , GEN energija d.o.o., Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Zelo pomembno je tudi poudariti, da je Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru edina fakulteta v Sloveniji, kjer se izobražujejo inženirji energetike in so tudi edini, ki v času študija pridobijo kompetence s področja elektroenergetike, kot tudi strojne in jedrske energetike.

Inženir energetike

Veliko povpraševanje po inženirjih energetike se kaže tudi v veliki stopnji zaposljivosti. Fakulteta zaposljivost stalno spremlja v okviru Alumni kluba, v katerem so vključeni diplomanti fakultete, kakor tudi na Zavodu RS za zaposlovanje. Iz pridobljenih podatkov izhaja, da je zaposljivost diplomantov po zaključku študija na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru nadpovprečno visoka in znaša več kot 95%. Več informacij o fakulteti in študiju je dostopnih na spletni strani fakultete www.fe.um.si.

Priključi se tudi ti!

Vse zainteresirane za študij na dodiplomskih programih Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru vabimo, da svojo prijavo za vpis oddajo v drugem prijavnem roku, ki traja od 20. do 27. avgusta 2021, oziroma v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, to je od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure (več informacij).

Prvi prijavni rok za podiplomske študijske programe (II. in III. stopnja) je odprt do 8. septembra 2021, prijava je možna tudi v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, to je od 22. do 23. septembra 2021 do 12. ure (več informacij).

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

krško
fakulteta za energetiko
oglasna novica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja