Skip to main content
V Posavju 18.7° C Četrtek, 23. september 2021
15.03.2020
19:48
Krško
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Odlok začne veljati ob polnoči

Za koga ta ne bo veljal?

Z odlokom bo tako začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti. Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne bencinske servise, banke, pošte, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Izjeme bodo, a ...

Iz začasne prepovedi izvzete tudi vse oblike ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki so ali še bodo kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih je ali jih še bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti navedenega odloka Vlade Republike Slovenije izdal priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dovoljena prodaja živil v živilskih trgovinah, kmetijskih izdelkov in kmetijskega repromateriala

Veterinarske storitve se bodo izvajale

Kljub sprejetemu Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev bo dovoljena prodaja živil v živilskih trgovinah, prodaja kmetijskih pridelkov na kmetijah, prodaja kmetijskega repromateriala, izvajale pa se bodo tudi veterinarske storitve.

Razporejanje zdravnikov brez licenece

Vlada je izdala tudi Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence, s katreim bodo določili način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Prekinitve specializacije

"Vsem zdravnikom specializantom se specializacija prekine in vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno). Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij," dodajajo v sporočilu.

Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov pozovejo na delo njihovi delodajalci. Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju. Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben. Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Vlada je na dopisni seji izdala tudi Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, ki je je stopila v veljavo v petek 13. marca 2020. Preklic tega sprejeta odloka je v veljavi od 19. uri. Z drugimi besedami, zdaj promet z zaščitnimi sredstvi za zaščito pri novem koronavirusu COVID-19 ni več prepovedan.

(eP)

koronavirus
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam