Skip to main content
V Posavju 5.8° C Sreda, 24. 2024
18.06.2021
09:49
Cesta krških žrtev v Krškem
Foto: arhiv ePosavje
V dokumentaciji za obnovo Ceste krških žrtev v Krškem smo našli izsek o celostni prometni strategiji občine Krško. Po tej pravijo, da med občani popolnoma prevladuje uporaba osebnih avtomobilov.

"Popolnoma prevladuje uporaba osebnih avtomobilov"

KRŠKO V pripravi na projekt obnove Ceste krških žrtev v Krškem so v dokumentaciji zapisali, "da med občani občine Krško popolnoma prevladuje uporaba osebnih avtomobilov. Vsak drugi prebivalec občine je lastnik avtomobila." Kljub razvitemu javnemu potniškemu prometu in zadovoljivo urejeni infrastrukturi za pešce, tako v dokumentaciji, so na podlagi spletne ankete ugotovili, da le 11% občanov uporablja trajnostne prometne načine, kot so kolesarjenje, pešačenje ali javni prevoz.

"Le 11% občanov uporablja trajnostne prometne načine"

Tako izpostavljajo, da občani osebni avtomobil pogosto uporabljajo tudi za premagovanje krajših razdalj. "Odgovori ankete o potovalnih navadah kažejo, da so bolj kot neprimerna infrastruktura za netrajnosten promet krive navade občanov. Popolna prevlada uporabe osebnega avtomobila vpliva na povečano 19 gostoto prometa, s tem pa na nezadovoljstvo občanov zaradi hrupa in prometne gneče, ter povzroča dodatne obremenitve okolja," pišejo.

Nadaljevanje po poti trajnostne mobilnosti

V celotni prometni strategiji so se tako zavzeli, da bodo izvajali ljudem in okolju prijazno prometno politiko. "Nadaljevali bodo po poti trajnostne mobilnosti, kjer bodo kot prednostno obravnavali povečanje prostora, namenjenega pešcem in kolesarjem, ter optimizacijo in integracijo javnega potniškega prometa. Kot energetsko središče širše regije bodo spodbujali okolju prijazna prevozna sredstva. Z ukrepi s področja prometnega sistema bodo uravnotežili prometno ponudbo, vzpostavili visoko raven prometne varnosti in vzpostavili okolje, ki bo privlačno za življenje, gospodarstvo in turize," piše v dokumentaciji.

Pešačenje kot del vsakdana

V viziji prometnih rešitev so zapisali, da bodo z doslednim načrtovanjem in doseganjem zastavljenih ciljev postali za pešce privlačna občina. "Pešačenje bo z ureditvijo ustrezne infrastrukture postalo pomemben način potovanja ne zgolj na opravke, temveč bo postalo tudi del vsakdana kot način prihoda na delo, v šolo…To bo zagotovljeno tako, da bodo med naselji vzpostavljene neprekinjene peš povezave, ki bodo povezovale glavne cilje občanov."

Zaprtje G1-5 za tovorni promet?

V krški občini želijo s trajnostnim načrtovanjem prometa in spodbujanjem drugih potovalnih načinov zmanjšati število potovanj z osebnim avtomobilom, s tem zmanjšati emisije kot posledico motornega prometa in tako izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu z odpravo nevarnih točk.

Kot enega od predlaganih ukrepov predlagajo zaprte ceste G1-5 za tovorni promet. "Ta cesta je kljub obvoznici še vedno obremenjena s tovornim prometom, kar manjša kakovost zraka in povzroča obremenjenost območja s hrupom ter otežuje dostop do starega mestnega jedra," pišejo v dokumentu.

Z zaprtjem območja za tovorni promet in preusmeritvijo le-tega na novo obvoznico se bo na območju ob stari obvoznici na Valvasorjevem nabrežju in starem mestnem jedru močno izboljšala kakovost življenja, tako v celostni prometni strategiji občine Krško. In zato se bo povečala prometna varnost ter olajšalo vključevanje v promet na območju Hočevarjevega trga, na priključku Pod goro ob župnišču ter ob vstopu Ceste krških žrtev v staro mestno jedro.

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam