Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
17.08.2022
22:00
Sevnica, prejemniki priznanj
Foto: ePosavje.com
V Sevnici so objavili razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2022, rok za oddajo predlogov je 15. september. Občani lahko predlagajo dobitnike za štiri priznanja.

Razpis za dobitnike priznanj Občine Sevnica

SEVNICA V torek so v Sevnici objavili razpis za dobitnike priznanj Občine Sevnica, ki jih ob prazniku občine, 12. novembru, podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnost.

Štiri priznanja

Tako lahko občani do 15. septembra na Komisijo za pravne in splošne zadeve na Občini Sevnica predlagajo prejemnike priznanj Častni občan Občine Sevnica, Grb Občine Sevnica, Zlato plaketo Občine Sevnica in Srebrno plaketo Občine Sevnica. V Sevnici vsako leto lahko podelijo največ en Grb Občine Sevnica, največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica in največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

Predlogi na občinski svet

Po končanem zbiranju predlogov za podelitev priznanj jih bo obravnavala Komisija za pravne in splošne zadeve pri Občinskem svetu Občine Sevnica, o podelitvi priznanj bodo odločali članice in članice Občinskega sveta Občine Sevnica.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja