Skip to main content
Četrtek, 21. september 2023
09.04.2020
13:20
ZD Krško, COVID19
Foto: Zdravstveni dom Krško
V Zdravstvenem domu Krško od 12. marca deluje Krizni štab. Enota nujne medicinske pomoči v teh dneh deluje s skupno 4 urgentnimi zdravniki in 20 reševalci.

Delo v Zdravstvenem domu Krško v času epidemije COVID19

Okrepili številčnost ekip nujne medicinske pomoči

KRŠKO Kot sta v spodnjem zapisu sporočila Jan Kurinčič in Mario Bjelčević, vodja službe nujne medicinske pomoči (NMP) v Zdravstvenem domu (ZD) Krško in namestnik vodje službe NMP, "so v pripravah na epidemijo pa smo povečali obseg rednih internih izobraževanj iz oskrbe kritično bolnih, s poudarkom na specifični obravnavi COVID19 pozitivnih bolnikov. S tem namenom izvajamo in uporabljamo tudi nekatere napredne postopke oskrbe, kot so transportna komora, osebna zaščitna oprema, napredni pripomočki za oskrbo dihalne poti, napredni postopki oživljanja ter oskrbe kritično bolnega."

Povečali obseg rednih internih izobraževanj iz oskrbe kritično bolnih

S poudarkom na specifični obravnavi COVID19 pozitivnih bolnikov

V Zdravstvenem domu Krško so okrepili številčnost ekip NMP z namenom, da bo oskrba COVID negativnih in morebitnih pozitivnih bolnikov na terenu potekala nemoteno in kar se da hitro. S štirimi urgentnimi zdravniki in 20 reševalci so največja enota v naših krajih, 13. marca, pa so bili določeni za zagotavljanje nenujnih prevozov bolnikov okuženih s COVID19 v posavski regiji, katere koordinira Dispečerska služba zdravstva Maribor.

"Samo s skupnimi močmi smo lahko uspešni v boju z epidemijo"

V Zdravstvenem domu Krško smo epidemijo COVID-19 spremljali in se pričeli nanjo pripravljati že od samega pojava bolezni na Kitajskem. 12. marca smo ob grozeči epidemiološki situaciji z namenom organizacije in koordinacije ustanovili Krizni štab ZD Krško. Od razglasitve izrednih razmer, 13. marca, je delovanje Zdravstvenega doma prilagojeno skladno z nacionalnimi navodili, kot tudi internimi načrti in protokoli ZD Krško. Uvedli smo triažo vstopa vseh bolnikov in zaposlenih v ustanovo, prilagodili urnike dela in delovne procese tako, da kar najbolj zmanjšamo možnost okužbe zaposlenih in povečamo varnost bolnikov, ob tem pa zagotavljamo nemoteno zdravstveno varstvo občanom in občankam. V rednem delovnem času imamo organizirano ambulanto za akutno zbolele odrasle in otroke, splošno administrativno ambulanto, administrativno obravnavo bolnikov s strani izbranega osebnega zdravnika v prilagojenem delovnem času, psihološko pomoč in specialistično obravnavo bolnikov z napotitvami s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro. Prav tako smo na lokaciji ZP Senovo, kjer ne obravnavamo bolnih, organizirali preventivni program in cepljenje za otroke za občine Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice.

Trenutno v občinah Krško in Kostanjevica na Krki (še) ni potrjene okužbe z novim koronavirusom, kar priča o učinkovitih ukrepih državnih in lokalnih oblasti ter lokalne zdravstvene službe.

Z našim zdravstvenim kadrom sodelujemo tudi z ZD Brežice pri oskrbi bolnikov s sumom na okužbo s koronavirusom v t.i. COVID pediatrični ambulanti in COVID ambulanti za odrasle, lociranimi v Brežicah. Hkrati v naši ustanovi zagotavljamo jemanje brisov strateško pomembnemu kadru iz naše občine. Okrepljeno sodelujemo z Domom starejših občanov (DSO) Krško, kjer smo z večjo prisotnostjo zdravnice okrepili zdravstveno oskrbo varovancev. Poleg tega smo z vodstvom DSO Krško pripravili načrt morebitne epidemije koronavirusne bolezni v DSO.

Izpostaviti je potrebno dobro sodelovanje z občinama Krško in Kostanjevica na Krki, ki nudita logistično podporo, ter tradicionalno dobro sodelovanje s Policijsko postajo Krško, tako pri intervencijah na terenu, kot pri obravnavi ilegalnih prebežnikov. V ZD Krško se trudimo s svetovanji glede preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe v podjetjih iz našega lokalnega okolja.

Fotogalerija (Foto: Zdravstveni dom Krško):

V realnih okoliščinah je običajno, da se sproti pojavljajo nove potrebe po optimizaciji in izboljšavah postopkov dela kot tudi po opremi, kar rešujemo, tudi s pomočjo lokalno pripadnih in ozaveščenih podjetij, za kar smo zelo hvaležni.

Enota nujne medicinske pomoči (NMP) ZD Krško v teh izrednih razmerah deluje s skupno 4 urgentnimi zdravniki (2 specialista urgentne medicine in 2 specializanta urgentne medicine) in 20 reševalci ter je tako največja enota v naši regiji. V običajnih razmerah je enota izurjena in opremljena za izredne dogodke, predvsem za morebitno jedrsko ali kemično nesrečo. V pripravah na epidemijo pa smo povečali obseg rednih internih izobraževanj iz oskrbe kritično bolnih, s poudarkom na specifični obravnavi COVID19 pozitivnih bolnikov. S tem namenom izvajamo in uporabljamo tudi nekatere napredne postopke oskrbe (transportna komora, osebna zaščitna oprema, napredni pripomočki za oskrbo dihalne poti, napredni postopki oživljanja ter oskrbe kritično bolnega.....). Okrepili smo številčnost ekip NMP z namenom, da bo oskrba COVID negativnih in morebitnih pozitivnih bolnikov na terenu potekala nemoteno in kar se da hitro. Ob močni kadrovski zasedbi, visoki izurjenosti in ustrezni opremljenosti smo bili po sklepu Ministrstva za zdravje 13. marca, določeni za zagotavljanje nenujnih prevozov bolnikov okuženih s COVID19 v posavski regiji, katere koordinira Dispečerska služba zdravstva Maribor.

V realnih okoliščinah je običajno, da se sproti pojavljajo nove potrebe po optimizaciji in izboljšavah postopkov dela kot tudi po opremi, kar rešujemo, tudi s pomočjo lokalno pripadnih in ozaveščenih podjetij, za kar smo zelo hvaležni.

Trenutno v občinah Krško in Kostanjevica na Krki (še) ni potrjene okužbe z novim koronavirusom, kar priča o učinkovitih ukrepih državnih in lokalnih oblasti ter lokalne zdravstvene službe. Seveda pa imajo pri tem največ zaslug občani, ki z upoštevanjem navodil nacionalnih in lokalnih oblasti odločilno pripomorejo k omejevanju koronavirusne bolezni, za kar smo jim v Zdravstvenem domu Krško izjemno hvaležni. Samo s skupnimi močmi smo lahko uspešni v boju z epidemijo.

Jan Kurinčič, dr.med., specialist urgentne medicine, Vodja službe NMP ZD Krško, Krizni štab
Mario Bjelčević, dr.med., specializant urgentne medicine, namestnik vodje službe NMP, Krizni štab

(bš)

zdravstveni dom krško
krško
koronavirus
fotogalerija

Pridružite se nam