Skip to main content
Petek, 22. september 2023
20.05.2022
12:47
Foto: Ansat TV
Po nedavno objavljenih podakih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v občini Sevnica delež uporabnikov pomoči na domu višji od slovenskega povprečja.

Zdravje v moji občini

SEVNICA Po podatkih NIJZ je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v občini Sevnica trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 18,0 dni. Kot pravijo, je bil delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, višji od slovenskega povprečja. Enak trend so zabeležili tudi za sladkorno bolezen.

Srčna kap, zlom kolka

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. V obravnavanem obdobju je bila pri starejših prebivalcih občine stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 6,5.

Višji delež uporabnikov pomoči na domu

Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Transportne nezgode, prometne nesreče

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju, enaka kot na državni ravni je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah (1,3 na 1000 prebivalcev). V občini Sevnica je bil delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji blizu slovenskemu povprečju.

Svit, Zora

Kot dodajajo, je bila odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji 64,4 %. Presejanost v programu presejanju za raka materničnega vratu, v Programu Zora, je bila 69,6 %, v Sloveniji 69,5 %.

zdravje

Pridružite se nam