Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
04.12.2020
09:19
Križišče v krožišč, razveljavitev postopka
Foto: ePosavje.com
Konec novembra so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo objavili rezultate izbora izvajalca preureditve križišča v krožišče na cesti Krško - Sevnica v Brestanici. No, imamo nadaljevanje.

Preureditev križišča v križišče v Brestanici

Odločitev o oddaji naročila razveljavljena

KRŠKO "Po daljšem čakanju so tako v četrtek sporočili, da bodo javno naročilo oddali ponudniku KOP Brežice in partnerju v projetu družbi GAAL gradnje," smo na naših straneh zapisali prejšnji teden.

Kako smo pisali prejšnji teden?

Na javni razpis so prejeli štiri ponudbe - ponudbe družb Kostak, d.d. (438.380,28 evrov), KOP Brežice d.d. (436.704,88 evrov), Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj (379.074,34 evrov) ter družbe KPL d.o.o. (544.816,87 evrov). Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, da je bila "ponudba ponudnika Gradnje d.o.o. Boštanj, ki je po merilih ugodnejša od izbrane, zavrnjena, ker ponudba ne izpolnjuje pogovjev iz pete alineje točke 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbo." Najugodnejša ponudba je bila po odločitvi naročnika  "zavrnjena kot nedopustna", javno naročilo pa oddano drugemu ponudniku.

In zakaj je odločitev o oddaji naročila razveljavljena?

V torek so z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na sistemu enarocanje.si objavili razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. Kot pravijo v obrazložitvi, "na podlagi 6. odstavka 90. člena ZJN-3 naročnik svojo odločitev (...) z dne 25.11.2020, objavljeno na portalu JN dne 26.11.2020, razveljavlja ter postopek vrača v fazo ponovne analize ponudb in ponovno izbiro najugodnejšega ponudnika."

Kaj piše v 6. odstavku ZJN-3 (Zakona o javnem naročanju)?

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Bomo pa še malo potrpeli ...

Povedano drugače, v javnem naročilu so naredili korak nazaj, postopek vrnili v ponovno izbiranje ponudnikov. S tem se po (znova) podaljšal tudi čas do prihoda prvih strojev na gradbišče. Kot radi zapišejo, do nadaljnjega. 

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja