Skip to main content
V Posavju N/A° C Četrtek, 18. april 2024
27.10.2021
09:11
Bazen Lendava
Grafika: ePosavje
Kdaj ste nazadnje slišali za Lendavo? Za občino z dobrih 10.000 prebivalcev na skrajnem severovzhodu, tam v kljunu, naše Slovenije? Danes? Ker bodo tam gradili dvorano in zimski pokriti bazen.

Zimski plavalni bazen v Lendavi

Preden se spustimo v podrobnosti investicije v novo športno dvorano z zimskim plavalnim bazenom v Lendavi je prav, da z občino Krško potegnemo nekaj vzporednic.

LENDAVA Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je imela občina Lendava sredi leta 2019 približno 10.460 prebivalcev, s 121 kvadratnimi kilometri je bila na 51. mestu med slovenskimi občinami, povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo je bila 1.031,95 evrov.

KRŠKO V tem istem obdobju je v občini Krško živelo približno 26.120 prebivalcev, občina je z 287 kvadratnimi kilometri na 9. mestu med občinami, povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pa 1.169,26 evrov.

Olimpijski bazen tu, olimpijski bazen tam

Širšo okolico obeh krajev druži še eno pomembno dejstvo, termalno kopališče. In to, da imajo v lendavskih termah olimpijski bazen. Tako kot v naši Brestanici. Pojdimo naprej ...

Večnamenska športna dvorana s pokritim bazenom

Izgradnja pokritega zimskega bazena v Lendavi spada v širšo zgodbo. Na severovzhodu države namreč želijo zgraditi večnamensko dvorano, namenjeno za šport, zabavo, sejemske in druge dejavnosti. "V dvorani bodo zaživeli fizioterapija (podeljena ZD Lendava), judo dvorana, bowling steze in kegljišče, fitnes in baletna dvorana ter spremljajoči prostori. Ni pozabljeno niti na gostinsko ponudbo, načrtovana je manjša kavarna in terasa s pogledom na prelepi predel Lendavskih goric," so sredi junija letos poročali v lendavskih spletnih medijih.

V Lendavi 25 x 21 metrov, v Krškem 25 x 31

Iz načrtov lahko razberemo, da bo dvorana razdeljena na dva dela - na športno dvorano z rokometnim in odbojkarskim igriščem ter bazenskim kompleksom. V bazenskem delu sta predvidena dva bazena in savne. Največji bazen bo dimenzij 25 x 21 metrov (v Krškem 25 x 31 metrov), manjši ogrevalni bazen bo po načrtih v Lendavi 21 x 10 metrov (v Krškem 12,5 x 8 metrov). Bodo pa v Lendavi, vsaj tako piše v načrtu arhitekture za novo večnamensko dvorano, imeli še otroški bazen dimenzij 8 x 5 metrov. 

"Več različnih športnih in kulturnih dogodkov znotraj ene stavbe"

»V času športnih, kulturnih ter drugih družabnih prireditev ni zagotovljenih ustreznih površin za izvajanje ligaških tekem, kulturnih in drugih programov, prav tako ni zagotovljenega ustreznega števila sedišč in stojišč za gledalce. Nova športna dvorana bi rešila tudi to težavo, saj bo dvorana občini omogočila gostiti več različnih športnih in kulturnih dogodkov znotraj ene stavbe. Ta koncept je že dolgo v rabi na področju oblikovanja športnih objektov," je ob predstavitvi projekta povedal župan Lendave Janez Magyar.

Kje bodo v Lendavi dobili denar?

Projekt v Lendavi bi bil vreden dobrih 12,5 milijona evrov, na občini si obetajo nepovratna sredstva v višini 10.540.000 evrov. V Lendavi pravijo, da je projekt v času poziva Vlade Republike Slovenije, ob prijavi ti. »velikih projektov«, pomembnih in potrebnih za okrevanje gospodarstva po svetovni pandemiji, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prepoznala kot enega izmed prepoznavnih projektov.

In kaj se lahko od Prekmurcev naučijo Posavci?

Občina Lendava je v nadaljevanju na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) vložila zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za izgradnjo večnamenske dvorane z bazenom. Po končanem postopku so jim sredi septembra odgovorili, da investitorju ne bo potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Bazen Lendava

Tri toplotne črpalke in geosonda

V Lendavi bodo za ogrevanje objekta, za ogrevanje sanitarne in bazenske vode, kot tudi za potrebe hlajenja prostorov, vgradili tri toplotne črpalke, redvidoma moči 93 kW, 39 kW in 18 kw voda/voda. "Kot vir toplote na primarni strani je predvidena uporaba podtalnice (plitva geotermalna voda) iz načrtovane vrtine ali geosonde v bližini objekta," pravijo v projektni dokumentaciji. V primeru okvare katere od omenjenih črpalk bodo za ogrevanje sanitarne tople vode imeli v objektu tudi plinski kotel toplone moči 200 kW. Po celotnem objektu predvidevajo nizko temperaturno talno gretje.

Sončna elektrarna

V Lendavi in v Krškem imamo podoben podnebni tip vremena, s podobnim številom sončnih dni. Na strehi nove športne dvorane v Lendavi predvidevajo sončno elektrarno, moči približno 500 kW). Pridobljeno električno energijo se bo uporabilo za namen napajanja toplotnih črpalk in drugih naprav (klima naprav, ipd.) v deležu do približno 80%. Kakor so zapisali v dokumentaciji, "je hlajenje prostorov je predvideno delno s pasivnim hlajenjem (13/18°C) in delno z aktivnim hlajenjem (7/12°C) s pomočjo toplotnih črpalk."

Obnovljivi viri energije

"Emisije snovi v zrak zaradi ogrevanja/hlajenja objekta ter bazenskih vod bodo glede na uporabljeni energent majhne (predvsem obnovljivi vir energije). V objektu tudi ne bodo potekale dejavnosti, ki bi bile vir emisij onesnaževal v zrak," o emisijah še pišejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

(bš)

bazen krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja