Skip to main content
Petek, 2. junij 2023
16.04.2021
15:09
Pozeba v Posavju, april 2021
Foto: arhiv ePosavje
Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in so utrpeli škodo zaradi zadnje pozebe, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Zmanjšanje oziroma odpis prispevkov po pozebi

SEVNICA Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in so utrpeli škodo zaradi zadnje pozebe, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, sporočajo s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. "Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih," ob tem pravijo na Občini Sevnica.

V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo. Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Kako vložite zahtevek?

Zahtevek lahko vložite elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument oziroma osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Zahtevek predložite na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
kmetijstvo
pozeba

Pridružite se nam