Skip to main content
V Posavju -1.9° C Torek, 31. januar 2023
17.05.2022
15:24
Prenova mostu čez Savo v Sevnici
Grafika: ePosavje.com
Slabe štiri mesece po objavi naročila za obnovo mostu čez Savo v Sevnici je znana odločitev, pa tudi že izvajalec gradbenih del. Na objavljeno naročilo so sicer prejeli pet ponudb.

Znano, kdo bo obnavljal sevniški most

SEVNICA Na javno objavljeno naročilo z naslovom Rekonstrukcija mostu čez Savo v Sevnici (NM0104) na R2-424/1160 v km 0,050 so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo prejeli pet ponudb. Ponudbe so bile v razponu od 1.691.522,85 evrov do 3.193.912,08 evrov (z DDV). Najugodnejšo ponudbo je med petimi ponudniki iz Hajdine, Novega mesta, Rogaške Slatine, Slovenske Bistrice in Sevnice oddalo domače podjetje Rafael, gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica.

Ponudba izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, so v obrazložitvi zapisali, da so bile ponudbe razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjene, če po vsebini ustrezajo predmetu naročila. "Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena. Ponudb, ki so po merilih manj ugodne od izbrane, naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane," dodajajo. Neizbrani ponudniki lahko sicer v roku petih delovnih dni vložijo revizijskih zahtevek. Kot je še razvidno iz predračuna oddane ponudbe, bo vodilni partner družba Rafael iz Sevnic, partner v projektu pa RGP d.o.o. iz Velenja.

Začetek del 20 dni od uvedbe v delo, dokončanje v slabem letu dni

Kot je razvidno iz vzorca pogodba, bo izvajalec z deli začel najkasneje 20 dni od uvedbe v delo. Za dokončanje del bo imel največ 330 koledarskih dni od uvedbe v delo. "Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku," dodajajo. 

Iz našega arhiva, februar 2022:

Most bo v 3. fazi obnove zaprt za cestni promet

Pešci in kolesarji bodo v tretji fazi lahko šli na drugo stran Save

Obnovo mostu so razdelili v tri faze. V prvi in drugi fazi obnove, iz Boštanja proti Sevnici in obratno, bo na mostu polovična zapora, tretjo fazo pa so razdelili v fazi 3a in 3b. V obeh podfazah bodo zamenjali ležišča in kot lahko razberemo iz načrta faznosti gradnje, bo most v teh dveh podfazah zaprt za cestni promet, bo pa odprt za pešce in kolesarje.

Kaj to pomeni časovno in kaj praktično?

Prva in druga faza bosta po načrtih potekali vsaka po 75 dni, v prvi fazi bodo dela potekala na levi polovici mostu, v drugi fazi na desni polovici. V 3a fazi bo most za cestni promet zaprt predvidoma dva meseca (60 dni), v 3b fazi pa bo most zaprt za ves promet. Iz smeri Celja boste na levi breg prišli prek Radeč in Loke pri Zidanem Mostu, iz smeri Krškega pa prek Blance in Dolnjega ter Gornjega Brezovega.

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja