Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
12.08.2021
09:06
Brežice, obnova vodovodnega stolpa
Foto: arhiv ePosavje
Na konec maja objavljeno javno naročilo za obnovo vodovodnega stolpa v Brežicah so prejeli dve ponudbi. Potem, ko sta obe presegali predviden znesek, ki so ga namenili za obnovo, so šli v pogajanje.

Obnova vodovodnega stolpa v Brežicah

BREŽICE V začetku julija so na Občini Brežice odprli prejeti ponudbi za obnovo vodovodnega stolpa v Brežicah in ugotovili, da sta obe ponudbi sicer bili ustrezni in skladni z zahtevami in pogoji iz razpisne dokumentacije, a sta presegali predvidena sredstva za obnovo stolpa. Ponudnik CGP, d. d., je oddala ponudbo v višini 1.700.508,66 evrov, ponudba družbe SL-Inženiring pa je bila 1.610.385,11 evrov (obe končni ceni iz ponudbe sta s popustom in DDV).

Tako je bilo julija ...

Na Občini Brežice imajo v letošnjem in naslednjem letu za vzpostavitev turistične točke predvidenih skupaj 1.720.000 evrov, cenovno najugodnejša ponudba pa je za 24% presegala projektantsko oceno javnega naročila. Prvo fazo so projektantje ocenili na 1.228.608,36 evrov, drugo pa na 450.000 evrov (oba zneska sta z že upoštevanim DDV-jem). V obrazložitvi odločitve o neoddaji naročila so dopisali, "da bi naročniku tako "ostalo" le 109.614,89 evrov, kar pa ne bi bilo dovolj za izvedbo celotnega projekta." In jim ni preostalo drugega, kot da so ponudbi zavrnili in naredili korak naprej.

... in tako je avgusta

V vmesnem času so speljali postopek s pogajanji brez predhodne objave in v sredo, 11. avgusta, na javnem servisu enarocanje.si objavili, da so naročilo obnove vodovodnega stolpa v Brežicah oddali družbi SL-Inženiring. Skupna vrednost naročila je tako 1.610.385,10 (zapisano že z DDV). Odločitev o oddaji javnega naročila bo pravnomočna 8 dni od vročitve sklepa izbranemu ponudniku.

V stolpu bo dvigalo nosilnosti do 8 oseb

Ob statični sanaciji bodo z rekonstrukcijo notranjosti stolp prilagodili obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bodo uredili s stopnicami in dvigalom, ki bo omogočili dostopnost vsem, tudi gibalno oviranim. V sklopu projekta bodo uredili klet, pritličje in šest nadstropij – skupaj osem etaž.

V rekonstrukciji stolpa predvidevajo odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do četrte etaže in izvedbo novih etaž z notranjim samonosnim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov v petem nadstropju in vodohrana (šesto nadstropje). Kot pravijo na Občini Brežice, bo vgrajeno dvigalo nosilnosti do 8 oseb ustrezno urejeno za invalide na vozičku s spremstvom.

Voda bo rdeča nit obiska

V pritličju in zgornji etaži si bodo lahko obiskovalci natočili tudi vodo, ki bo rdeča nit obiska stolpa. V stolpu bodo temeljito prenovili inštalacije in uredili ustrezno prezračevanje ter predvsem telekomunikacijsko omrežje znotraj stavbe.

Pred vhodom nova in višja nadstrešnica

Nad vhodom v stolp bodo postavili novo in višjo nadstrešnico, ki bo konstrukcijsko ločena, vendar funkcionalno povezana s stavbo in bo nudila senco oz. zaščito pred vremenskimi vplivi. "Ploščad pred stolpom bo opremljena z zasaditvijo v premičnih koritih z rastjem. Nova zasnova v ospredje postavlja stavbo in njene elemente kot del izjemne tehniške dediščine, ki svojim obiskovalcem približuje njeno delovanje in ustrezno umestitev v kontekst časa."

Iz našega arhiva (marec 2021):

(bš, eP)

brežice
vodovodni stolp

Pridružite se nam