Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
10.06.2022
18:50
Avtocestna baza Drnovo
Foto: arhiv ePosavje
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je v sredo podpisala pogodbo za preureditev poslovnih in tehničnih prostorov upravne stavbe na bivši cestninski postaji Drnovo.

Na Drnovem bodo prostori za avtocestno policijo

KRŠKO V koncesijski pogodbi med Republiko Slovenijo in Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) je dogovorjeno, da se nujni prostori za delovanje avtocestne policije zagotovijo v objektih avtocestnih baz ali cestninskih postaj.

Najbolj ekonomska in funkcionalno najbolj ugodna rešitev

Kot pravijo na DARS, so se na osnovi predhodnih preverjanj potencialnih možnih lokacij za ureditev prostorov za nastanitev Specialne enote avtoceste policije Novo mesto kot ekonomsko in funkcionalno najbolj ugodna / racionalna izkazala lokacija na območju platoja bivše cestninske postaje Drnovo tik ob trasi avtoceste. "Na predmetnem platoju se trenutno nahaja Upravna stavba, katera je še delno zasedena z DARS-ovimi zaposlenimi in pa pripadajoče funkcionalne površine," pravijo v sporočilu.

Kaj vse bodo naredili?

Z gradbenimi deli bodo porušili in odstranili nekaj odvečnih opek, pozidali obstoječe odprtine ter delno zamenjali tlake in spuščene strope. V sklopu javnega naročila je tudi pregraditev določenih pisarniških, skupnih in tehničnih ter servisnih prostorov, slikoplesarska dela, dobavili in uredili bodo novo stavbno pohištvo. Kakor še napovedujejo, bodo prilagodili in dopolnili elektro instalacije ter prenovili strojne instalacije.

Specializirana enota avtocestne policije

V začetku leta 2021 so policisti ustanovili Upravo avtocestne policije (UAP) s sedežem v Postojni. Novo organizacijsko enoto so ustanovili zaradi učinkovitejšega delovanja slovenske policije na avtocestah in hitrih cestah. Policisti namreč pravijo, da se je promet na slovenskem avtocestnem omrežju v zadnjih letih namreč močno povečal, nove okoliščine pa terjajo prilagoditev policijskega dela.

Začetek dela novomeške enote je predviden do konca leta 2022

Junija lani je kot prva z delom začela Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana, 4. marca letos ji je sledila Specializirana enota avtocestne policije Maribor, aprila in maja pa še enoti v Celju in Kopru. Kot zadnja bo na vrsto prišla še Specializirana enota avtocestne policije Novo mesto, začetek njihovega delovanja so predvideli do konca leta 2022.

Policija in DARS v istih prostorih

Z izvedbo bodo rešili nastanitvene potrebe predmetne specializirane enote avtocestne policije, po drugi strani pa bodo tudi službam DARS omogočili neoviran dostop do tehničnih prostorov, do elektro in telekomunikacijskih prostorov, v katerih je in bo nameščena vitalna oprema za nemoteno delovanje posameznih sistemov DARS.

90 dni za zaključek del

V torek so z družbo SL Inženiring podpisali pogodbo za preureditev poslovnih prostorov na bivši cestninski postaji Drnovo v vrednosti 346.947,32 evrov. Po tehničnih specifikacijah projekta je rok za dokončanje del 90 dni od uvedbe v delo. 

ceste
krško

Pridružite se nam