Skip to main content
Petek, 22. september 2023
26.12.2020
17:30
Foto: ePosavje.com
Obdobje ob prelomu desetletja iz osemdesetih v devetdeseta, nato pa med osamosvojitvijo in po njej so zaznamovale spremembe na številnih področjih. Te so pustile sledi tudi v mladinskih organizacijah.

Zveza prijateljev mladine Krško med osamosvojitvijo in danes

Med predstvniki republik so bili dugačni pogledi

KRŠKO Dolgoletna sekretarka Zveze prijateljev mladine Krško Vida Ban se spominja, kako je bilo na zadnjem srečanju Zveze pionirjev Jugoslavije v Sarajevu, kjer sta skupaj s sodelavko Danico Zalokar vodili slovensko delegacijo otrok. "Takrat pač nismo slutili, da je to zadnji zbor otrok oziroma pionirjev Jugoslavije in ti spremljajoči dogodki, ki so nas spremljali, te okrogle mize, ti pogovori med predstavniki iz drugih republik naše takratne države, so pač bili zelo drugačni od naših pogledov."

Devetdeseta v Zvezi prijateljev mladine Krško

Kakor dodaja, je bilo med predstavniki nekaterih republik čutiti močna trenja. "Med srbskim predstavnikom in predstavnikom iz Kosova, so bili tako različni pogledi na teh pogovorih, na teh nastopih, da smo odšli takrat iz Sarajeva z grenkim občutkom, ker smo videle, da se pelje ta zgodba naše države kruto naprej v negativno smer," še doda Banova.

Začetek devetdesetih let je bil za Zvezo prijateljev mladine Krško precej negotov 

Še več, za delovanje te organizacije je bilo to morda celo najtežje obdobje, meni aktualni predsednik Vinko Hostar. "Če se ozremo nazaj je Zveza prijateljev mladine Krško preživljala kar težka obdobja 30 let in več nazaj in potem smo zrasli in z našim pozitivnim delom smo pridobivali ogled in verodostojnost, tako da nas danes že mnogi pocukajo za rokav, ko je potrebno kakšno zadevo urediti v zvezi z otroki, družinami, mladostniki."

15 projektov letno

V Zvezi prijateljev mladine Krško letno izvedejo približno 15 projektov, a so zaradi trenutnih razmer ti nekoliko okrnjeni. "Z začetkom tega koledarskega leta smo uspešno začeli izvajati projekt Evropa v šoli in pa otroški parlamenti, potem pa se je začel čas, ko se je pojavila korona, so se nekatere aktivnosti zmanjšale, tako da so tudi delavnice, ki jih izvajamo v našem dnevnem centru, z manj otroki ali nekatere smo morali celo odpovedati," je povedal Vinko Hostar, predsednik Zveze prijateljev mladine Krško.

Zveza prijateljev mladine Krško, Vinko Hostar

Trenutno poteka obdarovanje z dedkom Mrazom

Družinam pomagajo tudi s paketi hrane in z oblačili

"Občina Krško je nabavila darila, Zveza prijateljev mladine Krško pa ta darila skupaj z društvi, vrtci razdeljuje po občini Krško. Gre po sistemu drive-in," še doda Hostar. Vsako leto otroke iz manj spodbudnih okolij peljejo na morje in smučanje. Družinam pomagajo s paketi hrane in z oblačili, tistim s šoloobveznimi otroki pa so z nabavo računalnikov nekoliko olajšali izobraževanje na daljavo.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja