Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
22.04.2022
10:18
Atletski stadion v Brežicah
Foto: Zavod za šport Brežice
Brežiški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili dva dokumenta, ki služita kot osnova za začetek projekta obnove atletskega stadiona v Brežicah.

Obnova atletskega stadiona v Brežicah

Brežiški občinski svetniki so sprejeli sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter sklep o potrditvi Investicijskega programa Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«, s katerim bodo začeli postopek obnove atletskega stadiona v Brežicah.

Kovnica olimpijskih medalj

Na brežiškem atletskem stadionu so zoreli številni odlični rezultati brežiških atletinj in atletov, pa tudi vse zlate, srebrne in bronaste medalje Primoža Kozmusa z olimpijskih iger ter svetovnih prvenstev. Kot pravijo na Občini Brežice, je atletski stadion od leta 1999 "zelo dobro služil svojemu namenu in bil tudi redno vzdrževan, niso pa bila izvajana večja investicijska vlaganja, zato so po 23 letih nekateri elementi stadiona dotrajani in potrebni obnove oz. zamenjave."

Atletski stadion Brežice, Foto: Zavod za šport Brežice

Prenova v šestih fazah

Obnova atletskega stadiona bo potekala v šestih fazah. V prvi bo ureditev Polytana z zamenjavo polytana, drenažnega asfalta, odvodnjavanje stadiona, oprema, ki je vezana na zamenjavo polytana, elektrika in kanalizacija vezana na to fazo oz. kot predpriprava za nadaljnje faze. V drugi fazi bo obnova kontejnerje z vso pripadajočo infrastrukturo. V naslednji fazi bodo uredili dostopno pot do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev vključno s kontejnerjema in pripadajočo infrastrukturo, v nadaljevanju pa ureditev montažnih tribun s pripadajočo infrastrukturo. V peti fazi bo ureditev nove ograje z vsemi vhodi in kartičnim dostopom oz. vso pripadajočo infrastrukturo, v zadnji pa ureditev parkirišč. Izvedba vseh šestih faz je predvidena v obdobju 2022-2024. Projekt je že vključen v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP), kot sestavni del proračuna Občine Brežice za leto 2022. Vrednost obnove znaša 1,6 milijona evrov, za I. fazo je v letu 2022 namenjenih 300.000 evrov, v letu 2023 pa 829.336,81 evrov.

Edini zagotovljen vir je proračun Občine Brežice

"V trenutku priprave projekta je edini zagotovljen vir proračun Občine Brežice. Predvidoma bo še letos objavljen razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), v okviru katerega bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva za namen izvedbe projekta. Občina Brežice bo kandidirala na razpisu, prav tako pa bo projekt prijavila tudi na razpis Fundacije za šport konec leta," dodajajo v sporočilu.

brežice
atletika

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja