Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
16.01.2021
11:16
V nadaljevanju objavljamo zapis o pozitivnih trendih tenisa v posavski regiji, ki ga je napisal Gregor Ficko.

Pozitivni trend tenisa v posavski regiji

SEVNICA Tenis je olimpijski šport, kateri se igra na vseh družbenih nivojih ter v vseh življenjskih obdobjih. Igra ga milijone rekreativnih igralcev in je eden izmed najpopularnejših med svetovnimi gledalci. Igrata ga lahko samo 2 igralca, cela družina ali pa velika skupina igralcev. Je eden izmed športov, kateri se igra na prostem in je pogojen z poletno in zimsko sezono. Tenis se je odlično obnesel tudi v času koronavirusa, saj ga je bilo ves čas med epidemijo ob upoštevanju varnostnih ukrepov možno igrati in trenirati. V zadnjih letih se število članov v teniških društvih v Sloveniji v različnih starostnih kategorijah vzpenja in tako je tudi v Občini Sevnica. Trenutno je v Sloveniji 1500 registriranih tekmovalcev nacionalne panožne zveze, od tega 900 registriranih pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Vse skupaj je v Sloveniji 84 teniških klubov/društev, kateri so člani nacionalne panožne zveze, med njimi tudi Teniška Akademija Gospod Ficko iz Sevnice.(v nadaljevanju GFTA)

Tenis v Občini Sevnica ima zelo pomembno vlogo pri ponudbi športa za Občane v Sevnici, saj predstavlja obogatitev obstoječih športnih parkov in je zelo popularen med občani, kateri izvirajo iz različnih starostnih kategorij, družbenih slojev in športnih panog.

Teniški trendi, razvoj in napredek GFTA

V zadnjih štirih letih beleži GFTA evidenten porast novih teniških članov, kar gre pripisati predvsem strokovno organiziranim oblikam vadbe vse starostne kategorije, v katerega so vključeni 3. profesionalni trenerji s diplomo Fakultete za Šport ter še 6 strokovno usposobljenih licenciranih trenerjev. Evidenten pa je porast tudi pri zasedenosti na teniških igriščih. V letih 2018-2020 je porast števila zasedenosti igrišč 100%, porast števila novih članov pa za 85%. V kratkem času 3. let, je GFTA uspelo tudi razviti državno reprezentantko, prvič v zgodovini sevniškega tenisa. Mladi tekmovalci posegajo po najvišjih mestih tudi na regionalnem in državnem nivoju. GFTA ima zapolnjene selekcije od predšolske kategorije pa vse do članov.

GFTA je mednarodno priznana športna organizacija, katera je preselila svoj sedež leta 2018 v Sevnico. V svojih programih Občine Sevnica beleži trenutno 82 članov (predšolski program, šoloobvezni otroci, mladina, tekmovalni šport, športna rekreacija). Število članov se nenehno povečuje v vseh starostnih kategorijah ter programih LPŠ, v le-tega je vključenih 100% vseh članov. Od leta 2018 (pričetek), pa do 2020 (danes), se je število članov povečalo za 65%. Povečuje se število registriranih športnikov v nacionalni panožni zvezi, v le-to je trenutno vključenih 18,3% vseh članov GFTA.

Pomembno poslanstvo GFTA, zraven obstoječih teniških programov, je tudi vključevanje v najrazličnejše obstoječe programe v Posavju, ter ustvarjanje novih, s namenom dviga kvalitete in ponudbe na socialnem, vzgojnem, športnem in turističnem področju, kar močno vpliva na promocijo športa, aktivnega življenjskega sloga med občani ter Posavja nasploh.

GFTA si zelo močno tudi prizadeva ter po najboljših močeh pomaga lokalnim in državnim oblastem, da bi se izboljšali pogoji za igranje tenisa v Posavju, s namenom, da se zagotovi enakovrednost ter javno namembnost tenisa za vse.

Gregor Ficko

tenis
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja