Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
21.12.2020
17:39
Stane Preskar
Foto: DBV Katana Globoko
Predsednik Ju-Jitsu zveze Slovenije Robert Perc je podelil zahvalo Stanetu Preskarju za dolgoletno delovanje in sodelovanje pri različnih funkcijah in odgovornostih v Ju-Jitsu v Sloveniji in svetu.

Zahvala Ju-jitsu zveze Slovenije Stanetu Preskarju

BREŽICE V skladu s 16. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah Ju-Jitsu zveze Slovenije (JJZS) je predsednik JJZS na drugi redni letni skupščini 12. decembra 2020, Stanetu Preskarju podelil posebno Zahvalo za dolgoletno strokovno, predano in vestno opravljanje različnih funkcij in odgovornosti v ju-jitsu doma in po svetu.

Stane Preskar je bil dolga leta predan borilni veščini in športni panogi ju-jitsu, bil zraven pri zametkih samostojne nacionalne panožne športne zveze za ju-jitsu, igral aktivno vlogo v Športnemu društvu Policist Krško, kasneje pa bil med pobudniki ustanovitve Društva borilnih veščin Katana, kjer je bil vrsto let predsednik.

Stane Preskar, zahvala

S svojim dolgoletnim predanim in strokovnim delom je Stane Preskar pustil neizbrisen pečat v delovanju zveze, v kateri se je pojavljal v različnih vlogah: kot podpredsednik in športni direktor pri organizaciji, pripravah in odpravah reprezentance na največja tekmovanja, kot Svetovni A sodnik pri sojenju in vzgoji mladih sodnikov, usposabljanju strokovnih kadrov ter ohranjanju in dvigu ugleda zveze v domači in mednarodni strokovni javnosti.

S svojo neposrednostjo in bogatim znanjem je bil nepogrešljiv pri pripravah in nastopih na domačih in mednarodnih tekmovanjih, hkrati pa bogat vir informacij in znanj iz področja registracij in kategorizacij športnikov. Enako učinkovito, konstruktivno in zavzeto je vrsto let zastopal Ju-jitsu zvezo Slovenije pri organih Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, predvsem kot delegat Skupščine OKS-ZŠZ ter v odborih in organih iz področja vrhunskega športa.

Letošnja druga skupščina je zaradi razmer potekala virtualno, a kljub temu nismo želeli izpustiti priložnosti, da smo mu se s hvaležnostjo in globokim spoštovanjem zahvalili za desetletja skupne poti. V letošnjem letu se je Stane Preskar upokojil iz funkcij in položajev, diplomo pa mu bomo fizično vročili ob prvi primerni priložnosti.

Vir: Društvo borilnih veščin Katana

brežice
borilni športi

Pridružite se nam