Skip to main content
V Posavju 11.6° C Sreda, 15. julij 2020
01.06.2020
14:59
Iz naših občin - Krško
Grafika: ePosavje TV
V seriji mesečnih pregledov po posavskih občinah poglejmo, kaj vse se je v občini Krško dogajalo v maju 2020.

Iz naših občin - Krško, maj 2020

KRŠKO Konec leta 2019 je Občina Krško začela z gradnjo mrliške vežice na pokopališču Stranje v krajevni skupnosti Senovo, katere vrednost znaša nekaj več kot 232 tisoč evrov. V nadaljevanju poglejmo, kako potekajo dela.

Kolesarska infrastruktura

Sodelovanje med občinami poteka tudi pri izgradnji kolesarske infrastrukture. Občina Krško se tu povezuje z občinama Kostanjevica na Krki in Kozje. Sicer pa v krški občini trenutno intenzivneje potekajo dela v sklopu izgradnje kolesarske poti na Senovem. Vrednost celotne naložbe znaša 265 tisoč evrov, od tega je projekt iz evropske kohezijske politike do višine 102 tisoč evrov. Občina Krško je maja pristopila k izvedbi vzdrževalnih del na ribniku Resa v Krškem z namenom vzdrževanja in izboljšanja poplavne varnosti naselja Stara vas dolvodno od ribnika Resa.

Brestanica in povprečnine

Cesta na ribnik v Brestanici je že zelo dotrajana, zato je Občina Krško pristopila k njeni rekonstrukciji. Ta projekt obsega tudi ureditev ozkega grla – gre za rušenje stare tako imenovane Čučnikove hiše, ki jo je občina odkupila že pred leti. Za šest odstotkov so se zvišale povprečnine za občine. Po novem bodo občine namesto 589,11 evra na prebivalca prejele 623,96 evra. Znesek bo veljal za celotno leto in ne le za obdobje po uveljavitvi zakona.

Participativni proračun

Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občani občine Krško v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2021 lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Te bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji.

Prvomajska budnica

1. maj ni le praznik dela. 1. maj je tudi dan, na katerega skoraj vse slovenske godbe igrajo budnico. Prvomajska budnica je tradicija Pihalnega orkestra Krško. Tradicija, ki so jo letos zaradi ukrepov in navodili na državni ravni žal prekinili. A to orkestra vseeno ni ustavilo, zato so pripravili virtualno budnico.

(eP)

krško
sevnica
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja