Skip to main content
V Posavju 15.9° C Sobota, 4. julij 2020
20.09.2019
07:34
Grafika: Ansat TV
Serijo mesečnih pregledov po posavskih občinah nadaljujemo v občini Sevnica.

Iz naših občin - Sevnica v avgustu 2019

Atletski stadion, Kvedrova cesta in garaže pri Zdravstvenem domu Sevnica

V Sevnici so lani stekla pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje atletskega stadiona, ki bo skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom umeščen na lokaciji ob že zgrajenih športnih objektih, med njimi športnim domom in bazenom. Na območju Kvedrove ceste pri železniški postaji Sevnica so potekala dela dveh ločenih naložb, končana projekta pa bosta veliko prispevala k celostni podobi širšega območja novega dela mesta. Zdravstveni dom Sevnica je na območju obstoječega parkirišča pričel z gradnjo objekta, ki bo namenjen za vozila nujne medicinske pomoči. Naložba je del celostne rešitve problema parkiranja vozil nujne medicinske pomoči na območju zdravstvenega doma.

Ureditev obračališča pri OŠ Blanca

Osnovna šola Blanca je imela do sedaj težave z dostopom za avtobuse, ob odprtju vrtca neposredno ob osnovni šoli pa se je tudi število osebnih vozil bistveno povečalo, kajti standard dostopnosti je danes precej drugačen, kot je bil ob izgradnji šole, ko je večina otrok prihajala v šolo peš. Predlog sprememb Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, ki so ga strokovne službe občine maja predstavile članom tamkajšnjega občinskega sveta, so slednji na zadnji predpočitniški seji sprejeli.

Strategija za mlade

Strategija za mlade je v Sevnici nastajala daljše obdobje, njeno vsebino pa so ustvarjali predvsem mladi, torej tisti, ki jim je namenjena. Eden izmed njenih poglavitnih ciljev je spodbujati družbeno participacijo mladih, to je večje vključevanje v družbeno aktivne skupine, kot so na primer različna športna in kulturna društva.

Ansat TV

sevnica
video
ansat tv

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja