Skip to main content
V Posavju 18.8° C Četrtek, 13. avgust 2020
11.12.2019
08:04
Iz naših občin - Sevnica
Grafika: ePosavje TV
Na posavski televiziji Ansat TV so v seriji mesečnih pregledov po posavskih občinah tokrat pogledali, kaj vse se je v občini Sevnica dogajalo v novembru 2019.

Iz naših občin - Sevnica

November 2019

Občinski praznik

Občina Sevnica v novembru praznuje svoj občinski praznik, ob čemer potekajo številne prireditve in dogodki. Osrednji je slavnostna seja, na kateri tradicionalno podelijo priznanja.

Svetniki o proračunu

Sevniški občinski svet se je na redni seji seznanil s predlogom proračuna za leto 2020. svetniki so k oblikovanem predlogu podali svoje pripombe in pobude. Občinski svet bo dopolnjen predlog proračuna obravnaval na decembrski seji.

O novelaciji ureditev na območju HE Arto - Blanca

Sevniški občinski svet je na novembrski redni seji javnemu podjetju Infra prav tako podal soglasje k novelaciji programa ureditev oziroma izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za Hidroelektrarno Arto – Blanca. Po prejetem soglasju na državni ravni bodo lahko nadaljevali z urejanjem manjkajočih infrastrukturnih ureditev na tem območju.

100 let zadružništva v Sevnici

Mineva 100 let, odkar je bila v Sevnici ustanovljena splošna gospodarska zadruga. Gre za predhodnico sevniške kmečke zadruge, ki združuje 148 članov in pokriva celotno območje Posavja. Ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem so predstavili tudi knjigo zgodovinarja Oskarja Zorana Zeliča.

Sevniški atletski stadion

Sevniški atleti so ob izgradnji hidroelektrarne Blanca, v stari Sevnici med železnico in Savo pri današnjem parku in fitnesu na prostem, ostali brez atletskega vadbišča. Vse od leta 2013 tečejo aktivnosti za izgradnjo primernega športnega objekta za vse Sevničane in tako so lani na območju športno-rekreacijskega centra pri bazenu in teniških igriščih stekla pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje atletskega stadiona. Stabilizacija terena na delu bodočega stadiona ni dala pričakovanih rezultatov.

Naložbe v vrtce

Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih letih intenzivno prilagajala z investicijami in odpiranjem novih oddelkov, v sedmih letih se je število oddelkov povečalo iz 34 na 43. V naslednjih letih napovedujejo še nekaj novih oddelkov.

Dan odprtih vrat na Impoljci

V sklopu občinskega praznika Občine Sevnico so v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali, kako poteka dan v njihovi enoti ter katere aktivnosti izvajajo.

Martinovanje na Studencu

Na Studencu je na Martinovo soboto potekalo tradicionalno, že 20. martinovanje v organizaciji tamkajšnjega društva vinogradnikov.

(eP)

sevnica
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja