Skip to main content
V Posavju -0.5° C Petek, 27. januar 2023
09.02.2022
11:22
Imate minuto 004
Foto: arhiv Mestni muzej Krško
Slovenski kulturni praznik obeležujemo ob spominu na pesnika Franceta Prešerena, ki se je v kolektivni spomin zasidral kot eden glavnih promotorjev slovenskega jezika - kulturnega temelja slovenstva.

V njegovem imenu podeljuje Republika Slovenija najvišje državne nagrade za vrhunske umetniške dosežke. Prešernove nagrade so bile prvič podeljene leta 1947, ko so bili med nagrajenci tudi raziskovalci različnih znanstvenih disciplin. Leta 1961 je bilo podeljevanje nagrad natančneje opredeljeno in namenjeno samo umetniškem ustvarjanju. Število podeljenih nagrad je do leta 1981 nihalo in bilo dokončno definirano leta 1991. Leta 2017 je bil sprejet Zakon o Prešernovi nagradi, na podlagi katerega sta vsako leto podeljeni dve Prešernovi nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada. 

Kipar Vladimir Štoviček je med letoma 1947 in 1980 ustvarjal tudi portrete dobitnikov Prešernovih nagrad. V zbirki Mestnega muzeja Krško hranimo 16 portretov nagrajencev, ki so po 2. svetovni vojni zaznamovali slovenski kulturni in znanstveni prostor: 

Julij Betetto (dobitnik nagrad v letih 1951, 1962), France Bevk (dobitnik nagrad v letih 1949, 1954), Srečko Brodar (dobitnik nagrad v letih 1949, 1960), Maksim Gaspari (dobitnik nagrade leta 1953), Božidar Jakac (dobitnik nagrad v letih 1947, 1948, 1949, 1980), Ladko Korošec (dobitnik nagrad v letih 1949, 1959, 1978), Milko Kos (dobitnik nagrade leta 1955), Juš Kozak (dobitnik nagrad v letih 1952, 1963), Miško Kranjec (dobitnik nagrad v letih 1959, 1964, 1976), Feliks Lobe (dobitnik nagrade leta 1949), Anton Melik (dobitnik nagrad v letih 1947, 1949), Jože Plečnik (dobitnik nagrad v letih 1949, 1952), Fran Saleški Finžgar (dobitnik nagrade leta 1951), Slovenski oktet (dobitnik nagrad v letih 1957, 1964), Anton Sovre (dobitnik nagrad v letih 1950, 1956) in Josip Vidmar (dobitnik nagrade leta 1966). Nekatere od naštetih portretov si lahko ogledate v današnjem prispevku, drugi pa so dostopni v Mestnem muzeju Krško, na stalni razstavi »Akademski kipar Vladimir Štoviček: Jaz sem čist' realist, abstraktna umetnost ni zame.«

Vir: Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1). (2017). Uradni list RS, (54/17).
Fotografije: dokumentacija MMK
Pripravila: Nina Sotelšek, Mestni muzej Krško

imate minuto
mestni muzej krško
krško
zgodovina posavja

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja