Skip to main content
V Posavju 13.4° C Četrtek, 23. marec 2023
15.12.2022
14:49
Nuklearna elektrarna Krško, november 2022
Grafika: NEK
Nuklearna elektrarna Krško je po uspešno končanem remontu v novembru proizvedla 377.441,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja.

358.529,2 MWh elektrike v omrežje

V elektroenergetsko omrežje so oddali 358.529,2 MWh električne energije. "V tem mesecu je bila proizvodnja za 14,6 % manjša od načrtovane (420000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 76,7-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati," pravijo v elektrarni.

Reka Sava

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarna Krško v novembru segrevala povprečno za 1,5°C in največ za 2,7°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,6 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 53,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0026 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0179 % letne omejitve.

11,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Kot pravijo v NEK, "je celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca novembra 0,96 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 11,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov."

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam