Skip to main content
Torek, 26. september 2023
19.12.2022
08:19
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO)
Grafika: ePosavje.com
Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) mag. Sandi Viršek nam je predstavil ciljem v naslednjem štiriletnem obdobju. Kaj čaka agencijo, kako daleč je projekt odlagališča v Vrbini?

O glavnih ciljih v naslednjem štiriletnem obdobju

KRŠKO Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) mag. Sandi Viršek se je ARAO priključil leta 2003. Sodeloval je pri pripravi varnostnih analiz za jedrske objekte z radioaktivnimi odpadki, bil odgovoren za tehnični del umeščanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Krškem ter skrbel za pripravo varnostnih poročil, v zadnjih letih pa vodi ARAO in neposredno tudi projekt odlagališča NSRAO. Deluje tudi pri mednarodnih projektih, povezanih z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter kot ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). Julija letos je nastopil nov mandat na čelu ARAO in nam zaupal glavne cilje v naslednjem štiriletnem obdobju.

agencija za radioaktivne odpadke

Pridružite se nam

Novice iz Posavja