Skip to main content
V Posavju -1° C Četrtek, 9. februar 2023
14.08.2020
12:23
Hidroelektrarna Brežice, 23. april 2020
Foto: ePosavje.com
V četrtek so na Vladi sprejeli Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice.

Dodatnih 12,68 milijonov evrov za dokončanje infrastrukture

KRŠKO Novelacija programa, sprejeta v maju, podaljšuje terminske plane nedokončane izgradnje ureditev na območju državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno Brežice do konca leta 2022 in zagotavlja dodatna finančna sredstva za izgradnjo ureditev v višini 12,68 milijona evrov do leta 2022.

Kaj vse še morajo urediti?

V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju državnega prostorskega načrta za hiroelektrarno Brežice morajo še dokončati izgradnjo vseh omilitvenih in nadomestnih ukrepov za varovanje narave na območju habitatov in zgraditi protipoplavne ukrepe na pritokih Save, v zgornjem delu Potočnice, v Žlapovcu, na Leskovškemu potoku v Krškem in na Močniku v Zgornji Pohanci.

Zaščita mostnih opornikov v reki Savi

Poglabljanje reke Save

Ob tem morajo izvesti tudi zaščito mostnih opornikov cestne infrastrukture na premostitvenih objektih v reki Savi ter poglobiti reko Savo na obravnavanem območju. Čakajo tudi še aktivnosti sanacij vplivov gradnje, ki se izkazujejo kot neustrezni tekom izvajanja monitoringa vplivov na okolje.

Tudi nakup preostanka zemljišč za zgradnjo vseh nedokončanih ureditev

Kot pravijo v sporočilu, "morajo kupiti preostanek zemljišč za izgradnjo vseh nedokončanih ureditev, predati izgrajene ureditve v last in upravljanje do končnih uporabnikov (lastnikov) izgrajenih ureditev."

(eP)

hidroelektrarne
krško
brežice
helikopter

Pridružite se nam

Novice iz Posavja