Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
16.02.2023
13:50
GEN-I, predsednik uprave
Foto: arhiv ePosavje
Družba GEN-I ima novega predsednika uprave. V upravo so imenovali še dve novi imeni, tam pa ostaja že dosedanji član.

Maks Helbl je novi predsednik uprave GEN-I

KRŠKO Na skupščini družbe GEN-I so za novega predsednika uprave imenovali dosedanjega direktorja pravnega področja v družbi GEN-I, nov predsednik uprave je postal Maks Helbl. Skupščina je za člana uprave imenovala dosedanjo direktorico trgovanja Andrejo Zupan in vodjo službe za upravljanje s tveganji Sandija Kavaliča. V poslovodstvu družbe kot član uprave ostaja predstavnik Gen energije Primož Stropnik.

In kdo so novi člani uprave?

V družbi pravijo, da so vsi trije novo imenovani člani uprave so že več kot deset let zaposleni v GEN-I in so že do sedaj aktivno soustvarjali družbo, njene procese in nastop na trgih. "Kot nosilci razvoja na svojih področjih delovanja pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju družbe ter doseganju izjemnih poslovnih rezultatov in ugleda GEN-I tako v mednarodnem kot v domačem okolju. Odlikujejo jih komplementarna znanja za vodenje družbe skladno s potrebami in izzivi prihajajočega obdobja," dodajajo.

Novi predsednik uprave je v družbi zaposlen od leta 2007

Predsednik uprave Maks Helbl je v GEN-I zaposlen od leta 2007 in je odgovorni nosilec razvoja pravnega področja družbe in odgovoren za korporativno upravljanje skupine GEN-I. "Pod njegovim vodstvom so bili izpeljani ključni strateški projekti tako s pravnega področja kot področja regulative in skladnosti poslovanja skupine GEN-I na vseh segmentih delovanja in vseh regulatornih področjih v domačem in mednarodnem okolju. Zaslužen je za vzpostavitev potrebne pravne infrastrukture za delovanje skupine GEN-I na kar 22 tujih trgih," pravijo.

Druga članica poslovodstva in strategija stebra trgovanja

Andreja Zupan je kot vodja več služb znotraj stebra trgovanja koordinirala razvojne aktivnosti na področju mednarodnega trgovanja in procese med področjema prodaje in upravljanja portfeljev prodaje. V družbi GEN-I dodajajo, "da je vsa leta vpeta v razvoj mednarodnega trgovanja skupine in z njim povezanih procesov. Zaslužna je za uresničevanje strategije stebra trgovanja. Med njene glavne odgovornosti sodi tudi skrb za doseganje planskih rezultatov. Od leta 2017 je predsednica članov slovenske energetske borze BSP Southpool."

Tretji član in zelena preobrazba

Tretjeimenovani novi član uprave Sandi Kavalič pa je v GEN-I odgovoren za obvladovanje tveganj skupine in z njimi povezanih strategij poslovanja. Kakor so še zapisali, "ima ob tem eno od ključnih vlog pri snovanju inovativnih poslovnih modelov, povezanih z zeleno preobrazbo. V družbi med drugim opravlja funkcijo predsednika kreditnega odbora in predsednika odbora za obvladovanje tržnih tveganj, poleg tega je energetski svetovalec EU komisiji in član delovne skupine »Investors dialogue on energy services« po izboru PWC."

Daljnovod

V letu 2021 presegli 3 milijarde evrov prihodkov

Družba GEN-I je v letu 2021 prvič presegla 3 milijarde evrov prihodkov, že peto leto zapored pa presegla 15-odstotni donos na kapital. V letu 2023 bodo posebno pozornosti usmerili "k aktivnostim na veleprodajnih trgih z energenti in upravljanju portfelja odjemalcev na domačem trgu, ki še naprej deluje v okolju reguliranih cen. Družba bo skladno s poslovnim načrtom nadaljevala z vlaganji v inovacije s ciljem razvoja kakovostnih in trajnostnih produktov in storitev za stranke, poslovne partnerje in nenazadnje zaposlene. Pri notranji organizaciji bo nova uprava še naprej spodbujala podjetniško kulturo."

gen i
energetika
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja