Skip to main content
Torek, 5. december 2023
12.10.2023
10:25
Foto: MOPE
V zadnjem času je veliko razprav o morebitni izgradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (JEK2), saj gre za projekt, ki ima potencialno velik vpliv na energetsko prihodnost Slovenije.

Skupna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo

Pomemben napredek glede zagona projekta in izgradnje drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Jek 2) je bil dosežen na skupni seji parlamentarnega Odbora za gospodarstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru v sredo, 11. oktobra 2023. Člani Odborov so izrazili podporo za gradnjo Jeka 2. Poudarili so potrebo po transparentnosti in predlagali izvedbo referenduma.

Ima jedrska energija prihodnost v Republiki Sloveniji z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

Soglasno so na predlog Gibanja Svoboda (GS) in stranke Socialnih demokratov (SD) sprejeli sklep, da odbora podpirata pospešitev aktivnosti glede projekta Jeka 2, ter vladi predlagata, da nadaljuje s potrebnimi aktivnostmi za pripravo projekta na učinkovit in transparenten način. Poleg tega so člani odbora poudarili strateški pomen Jeka 2 za zagotavljanje električne energije iz nizkoogljičnih virov po dostopnih cenah. Ob tem so opozorili na nujnost, da se ne ponovijo napake iz projekta Teš 6.

Koalicija zavrnile predlagane sklepe SDS-a

Pred tem je koalicija zavrnila predlagane sklepe Slovenske demokratske stranke, po katerih bi med drugim vlado pozvali, naj bo prvi cilj energetske politike zanesljiva oskrba po dostopnih cenah, naj se zakonodajno in finančno izenači jedrsko energijo in obnovljive vire energije, naj se analizira scenarija zagotavljanja elektrike samo z obnovljivimi viri energije ter z obnovljivimi viri in jedrsko, naj pospeši sprejemanje odločitve o Jeku 2 do konca leta 2024 ter naj se v skupino za koordinacijo aktivnosti za Jek 2 imenuje tudi predstavnike lokalne skupnosti in posavskega gospodarstva ter gospodarskih združenj Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Klub slovenskih podjetnikov (SBC).

V SDS so sejo zahtevali, da bi izvedeli, kaj se "v praksi" dogaja s projektom Jek 2, saj so "določene malo dvoumne izjave predsednika vlade naredile šum pri tem, pod kaj spadajo obnovljivi viri in kakšna je prihodnost jedrske energije oz. kakšne so želje in realne možnosti glede izgradnje drugega bloka", je povedal Tomaž Lisec.

Odgovor na vprašanje iz naslove sklica seje - ali ima jedrska energija prihodnost v Sloveniji z izgradnjo Jek 2 - je jasen: jedrska energija je že in bo ostala sestavni del slovenske energetske mešanice. To podpirajo ves zakonodajni okvir in vsi sprejeti strateški dokumenti, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.

Koalicija in opozicija glede vladne podpore

Po seji v Državnem zboru nam je Tomaž Lisec predstavil pogled poslanske skupine SDS glede trenutnega stanja in napredka projekta Jeka 2. Izpostavil je pomembnost delovne skupine in imenovanja državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade in dodal "imamo srečo, da ji predseduje nov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade gospod Levičar, ki prihaja iz Posavja in je jedrski strokovnjak, tako da mi le v njega polagamo upe, da se bo morda kaj konkretnega naredilo".

V koaliciji menijo, da se skoraj vsi predlagani sklepi sklicatelja seje (SDS) že izvajajo, "dva sklepa sta pa takšna, da jih je v tem trenutku nesmiselno sprejemati. Torej, sklepi so predvsem bili povezani v tem smislu, da želimo, da se za projektom Jek 2 nadaljuje", je povedala Avšič Bogovičeva.

REFERENDUM Lisec je kritičen do dela vlade, saj po njegovih ocenah odločitve, ki jih sprejemajo trajajo predolgo. "Ko smo poslance koalicije vprašali, kdaj bodo predlagali referendum, nismo dobili odgovora". V koaliciji odgovarjajo, da mora biti "referendum, ko se bo odvijal, pripravljen na takšen način, da se bo odločalo o konkretnem referendumskem vprašanju in ne o temu, komu je trenutna politika všeč in komu trenutna politika ni všeč. Torej, do takrat je potrebno pripraviti vse informacije, da se bodo lahko državljanke in državljani informirano odločali na referendumu".

Časovnica in financiranje projekta Jek 2

Ta razprava sledi zavezi Gen energije, da bodo končno investicijsko odločitev sprejeli do leta 2028, sledila pa bi sedemletna gradnja, kot so predlagali potencialni dobavitelji, vključno z ameriškim Westinghouseom, francoskim EDF-om in južnokorejskim KHNP.

Generalni direktor Skupine Gen, ki bo investitorka v Jek 2, Dejan Paravan se je strinjal s pozivi, da je treba postopke za izvedbo projekta pospešiti. Za hitrejše umeščanje v prostor bi bil potreben specialni zakon, gre pa za tako pomemben projekt, da ne bi smel biti predmet bojev dnevne politike, je pozval. Ocenil je, da bi bila za naslavljanje izzivov razogljičenja in doseganje ustrezne stopnje samooskrbe z elektriko smiselna kombinacija vlaganj v obnovljive vire energije in jedrsko energijo.

Bruno Glaser, ki se v Gen energiji ukvarja s projektom Jeka 2, pred tem pa je bil zaposlen v Neku, je dejal, da so trenutno osredotočeni na začetek postopka priprave državnega prostorskega načrta, kar bi lahko bilo v letu 2024. Cilj je, da se umeščanje v prostor izvede tako, da bo lahko končna investicijska odločitev sprejeta do leta 2028.

Slediti časovnici investitorja bo ena ključnih nalog delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v zvezi z Jekom 2, druga bo uskladiti pripravo posebne zakonodaje med drugim za umeščanje v prostor in financiranje projekta, je povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki vodi skupino. Referendum bi bilo treba izvesti pred sprejemom končne investicijske odločitve, saj z njo investitor in država, ki stoji za projektom, sprejmeta določene obveznosti.

Glede vključevanja predstavnikov občin in gospodarstva v skupino Levičar dejal, da gre za koordinacijo aktivnosti vladnih resorjev in ozkega kroga deležnikov, ki so neposredno vpeti v procese pripravljalnih aktivnosti, če pa se bo v kateri fazi izkazalo, da je potrebno sodelovanje lokalnih skupnosti ali koga drugega, jih lahko skupina povabi. Poudaril je, da bo za uspešno izvedbo projekta sicer potreben širši dialog s številnimi deležniki.

Širši dialog in vključevanje gospodarstva

Potrebo po širšem dialogu je izpostavil Uroš Macerl iz stranke Vesna. Kritičen je bil, da se razpravlja o drugem bloku kot o izvršenem dejstvu ter da se ljudem ne predstavi, kakšne so alternative, kako je z varnostnim tveganjem, kako se bo projekt financiral. Jasmin Feratović iz Piratske stranke je na drugi strani poudaril, da se podnebnih ciljev brez jedrske energije ne bo dalo doseči, in je želel vedeti, zakaj lahko imajo druge države bolj ambiciozne časovnice glede gradnje novih jedrskih elektrarn.

Člani odbora so bili s pojasnili investitorja in koordinatorja aktivnosti zadovoljni. V opoziciji so poudarjali, da bi bilo poseben zakon treba sprejeti čim prej, v koaliciji so mirili, da vsaka stvar zahteva svoj čas in da je treba spoštovati vse deležnike, da se ne bi na določeni točki morali vračati nazaj. Tako kot gospodarski minister Matjaž Han so poudarjali, da je Jek 2 strateškega pomena in da je pomembno, da se zagotovi elektrika iz nizkoogljičnega vira po dostopnih cenah, ter da se ne smejo ponavljati napake iz projekta Teš 6.

Glede financiranja projekta se je Jožef Horvat iz stranke Nova Slovenija (NSi) vprašal, ali bi se dalo oblikovati primerne instrumente, da bi se aktiviralo del depozitov ljudi na bankah, Igorja Akrapoviča, ustanovitelja svetovno priznanega proizvajalca izpušnih sistemov za motorna kolesa Akrapovič, pa je zanimalo, ali bo pri projektu z vložki, lahko sodelovalo tudi gospodarstvo.

jek2
nuklearna elektrarna krško
krško
državni zbor

Pridružite se nam