Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
22.09.2022
13:00
 NEK, remont, 30. marec 2021
Foto: ePosavje.com
Potem ko so mediji poročali, da je Gen energija vnaprej prodala električno energijo, ki naj bi jo v času remonta proizvedla NEK, a je seveda ne bo, smo na Gen energijo naslovili nekaj vprašanj.

Večino energije, okoli 90 %, prodajo na podlagi dolgoročnih pogodb

Prodaja znatnega deleža električne energije leto ali več vnaprej je med proizvajalci električne energije sicer običajna praksa, zatrjujejo v Gen energiji. "To našim kupcem, pa tudi nam, omogoča natančnejšo pripravo poslovnih načrtov za leto ali dve vnaprej. S prodajo vnaprej seveda tudi večino tveganj prevzamemo energetske družbe, gospodarstvu, podjetjem, javnemu sektorju in gospodinjstvom pa omogočamo predvidljivo in bolj zanesljivo okolje za življenje in poslovanje vsaj v okviru enega leta."

V Skupini GEN večino, t. j. okrog 90 % vse proizvedene električne energije, prodajo na podlagi dolgoročnih pogodb, torej za eno, dve ali tudi tri leta vnaprej. Gre za t. i. letni produkt pasovne električne energije, ki udeležencem na trgu zagotavlja celoletno dobavo. "Preostali delež, okoli desetino proizvedene električne energije, prodamo po tako imenovanih »spot« cenah (za dan vnaprej) v tekočem poslovnem letu – če je realizacija proizvodnje na ravni plana ali višja. Za letošnje leto so ti deleži podobni," in ob tem dodajajo, da je letos bistvena razlika v tem, da so s svojimi hidroelektrarnami zaradi izjemno slabe hidrologije precej pod planom proizvodnje, "proizvodnja hidroelektrarn na Savi je ob polletju znašala le 56 % planirane, proizvodnja NEK je bila doslej vse mesece letošnjega leta na ravni načrtovane, proizvodnja v Termoelektrarni Brestanica pa je bila ob polletju letošnjega leta nekoliko nad planirano."

NEK na polni moči

Izpad proizvodnje bodo nadomestili s kombiniranjem proizvodnje v svojih elektrarnah in nakupa električne energije na trgu

V Skupini GEN načrtujejo, da bodo izpad proizvodnje med remontom NEK nadomestili s kombiniranjem proizvodnje v svojih elektrarnah in nakupa električne energije na trgu. V primeru enomesečnega neobratovanja NEK bodo imeli približno za 350 MW primanjkljaja pasovne energije, dodajajo. "Načrtujemo, da bomo okoli tretjino primanjkljaja pokrili znotraj Skupine GEN s hidroproizvodnjo in obratovanjem Termoelektrarne Brestanica. V primeru izboljšanih hidroloških razmer v oktobru bomo lahko ta del v veliki meri pokrili s hidroelektrarnami, v nasprotnem primeru pa bo več obratovanja plinskih enot v Termoelektrarni Brestanica, tudi na dizelsko gorivo. Okoli dve tretjini manjkajoče pasovne električne energije za oktober postopno nakupujemo na trgu, ki pa za zadnje četrtletje leta 2022 žal že več kot pol leta ni dovolj likviden."

"Poraba električne energije bo močno naraščala"

"V Sloveniji trenutno v povprečju uvažamo okoli 30 % vse potrebne električne energije (Ministrstvo za infrastrukturo je pred dnevi objavilo podatke za prvo polovico leta), v posameznih urah ali dnevih pa smo še bistveno bolj uvozno odvisni," poudarjajo in dodajajo, da je aktualno stanje z vidika strateške zanesljivosti, pa tudi suverenosti kot take, nesprejemljivo. "Ko govorimo o pomanjkanju električne energije, ne govorimo o prehodni naravi, temveč o trendu naraščanja porabe električne energije. Zaradi elektrifikacije storitev, transporta, ogrevanja in hlajenja bo poraba električne energije v prihodnjih desetletjih močno naraščala. Digitalizacija in odvisnost vseh družbenih sistemov od električne energije pa prinašata veliko potrebo po stabilnosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo."

Ob tem so še dodali, da Slovenija za energetsko neodvisno in zanesljivo oskrbo z električno energijo po dostopni ceni potrebuje zadostne, stabilne, zanesljive vire električne energije. Zato, so prepričani, potrebuje drugi blok jedrske elektrarne (JEK2), ki bo Sloveniji tudi dolgoročno zagotovil energetsko neodvisnost in na zunanje vplive – naravne, politične, ekonomske idr. – bolj odporno energetsko mešanico. "JEK2 bo pomembno prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne, okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo po stabilni in dostopni ceni brez izpustov toplogrednih plinov. Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešeno uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati omogoča tudi strateško pomembno energetsko neodvisnost Slovenije od uvoza električne energije. Za razliko od fosilnih virov energije namreč električno energijo znamo in lahko v prihodnosti zmoremo v celoti proizvajati doma. Izmed vseh virov električne energije so stroškovno daleč najbolj ugodne jedrske elektrarne. Javnost njihove pozitivne učinke na ekonomijo in seveda tudi podnebje vse bolj nagrajuje s podporo, ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropi. Več, kot jih bomo imeli, odpornejša bo samooskrba, stabilnejši bodo trgi in ugodnejše bodo cene električne energije," odgovarjajo z Gen energije.

gen energija
NEK
nuklearna elektrarna krško
energetika
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice