Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
21.09.2022
08:39
Sončna elektrarna
Foto: ePosavje.com
V sistemskem operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo SODO so pripravili pregled možnosti priključitev večjih sončnih elektrarn na slovensko elektrodistribucijsko omrežje.

"Drastična pospešitev prehoda na čisto energijo"

KRŠKO V družbi SODO so v sodelovanju s petimi elektrodistribucijskimi podjetji pripravili pregled možnosti priključitve večjih sončnih elektrarn na distribucijski sistem električne energije v Sloveniji v RTP 110 kV/SN. Kot so zapisali v dokumentu, "dogajanje na energetskih trgih v zadnjih mesecih leta 2021 in naprej in zlasti spremembe varnostnih razmer v začetku leta 2022, zahtevajo drastično pospešitev prehoda na čisto energijo in s tem povečanje energijske neodvisnosti Evrope."

"Najboljše srednjeročno zavarovanje pred cenovnimi šoki"

Evropska komisija je pripravila Načrt REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo, v katerem podpirajo diverzifikacijo oskrbe z energijo, pospešitev prehoda na energijo iz obnovljivih virov in izboljšanje energetske učinkovitosti. Kot pravijo, bi to pospešilo postopno zmanjšanje uvoza ruskega plina in odvisnosti od fosilnih goriv ter zagotovilo najboljše srednjeročno zavarovanje pred cenovnimi šoki s pospešenim zelenim prehodom Evropske unije.

Skupen tehnični potencial: 795 MW

V dokumentu so pripravili seznam razdelilno-transformatorskih postaj (RTP) 110 kV/SN, na katere bi lahko priklopili večje sončne elektrarne. Po izračunih je skupen tehnični potencial za priključevanje večjih proizvodnih virov v RTP 110 kV/SN 795 MW, od tega največ (215 MW) na območju Elektra Ljubljane in 185 MW tehničnega potenciala na področju Elektra Celje.

Sončna elektrarna, HE Brežice

Posavje? Na štirih razdelilno-transformatorskih postajah

Na območju štirih posavskih RTP 110 kV/SN je tehničnega potenciala skupaj 40 MW, po 10 MW na območju RTP Brežice, RTP Sevnica, RTP Brestanica in RTP Krško. V dokumentu so zapisali, da so za velike samostoječe oz. prostostoječe sončne elektrarne v določenih primerih lahko primerna degradirana območja, s čimer bi dodatno izkoristili potencial lokacije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

"Seznam je zgolj informativne narave"

"Seznam degradiranih območij je izključno informativne narave, brez predhodne presoje o primernosti za postavitev sončne elektrarne. Presoja primernosti posameznega degradiranega območja za postavitev sončne elektrarne je v pristojnosti investitorja," dodajajo.

Dobova, Krška vas, Brezina, Labod, Drnovo, Boštanj

RTP Brežice

Na območju RTP Brežice je 12 lokacij degradiranih območij, na katere bi lahko postavili večje sončne elektrarne. Tako navajajo lokacije kot so območja Beti Dobova, pa bivši dom upokojencev, območje Blagovne Brežice, bencinskega servisa Krška vas, pa industrijska poslovna cona (IPC) Brezina, območje Jutranjke Brežice ob reki Savi, izpostavljajo tudi kmetijsko farmo Trnje, posestvo Vita, pa Vila Livada in Žito Brežice. S 349.644 kvadratnih metrov je največja površina IPC Brezina.

RTP Krško in RTP Brestanica

Na območju občine Krško izpostavljajo dve razdelilno-transformatorski postaji. Na območju RTP Brestanica bi lahko vključili šest lokacij - območje Rudnika Senovo (jalovišče in separacija), območje bivšega zdravstvenega doma v starem mestnem jedru Krškega, Šrajbarski turn, Tovarno Labod Krško in območje Vipap Videm Krško. Na drugi RTP pa bi lahko - poleg štirih omenjenih lokacij z RTP Brestanica - vključili še sončne elektrarne na območju poslovne cone Drnovo ter pretakališča kerozina Stara vas, Kostak in Leskovec. Največja površina, ki bi lahko prišla v poštev za priključitev večje sončne elektrarne, je s 481.911 kvadratnih metrov območje poslovne cone Drnovo.

RTP Sevnica

Na območju občine Sevnica bi lahko večjo sončno elektrarno postavili v poslovni coni ob hidroelektrarni Boštanj, območje je po gradivu veliko 38.845 kvadratnih metrov.

Priklop brez obsežnih in časovno zahtevnih nadgradenj elektrodistribucijskega omrežja

Z objavljenimi lokacijami želijo elektrodistribucijska podjetja usmerjati potencialne investitorje v večje proizvodne enote v tiste točke elektrodistribucijskega sistema – RTP 110 kV/SN, "ki trenutno omogočajo priklop novih proizvodnih virov, brez potrebnih obsežnih in časovno zahtevnih nadgradenj elektrodistribucijskega omrežja."

energetika
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam