Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
13.04.2023
15:43
GEN energija, nova nadzornika
Foto: arhiv ePosavje
Na četrtkovi seji Vlade Republike Slovenije so imeli tudi dve točki, povezani s posavskimi energetskimi družbami.

0,012 evra za vsako prevzeto kliovatno uro električne energije

Vlada je na četrtkovi seji določila dajatev, ki jo družba GEN energija vplača v Javni sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Dajatev je določena v višini 0,012 evra za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško. V četrtek potrjeni znesek je enak tistemu iz januarja 2022, ko je GEN energija za vsako prevzeto kWh iz Nuklearne elektrarne Krško začela v sklad namesto 0,0048 evra vplačevati 0,012 evra.

Obveze iz meddržavne pogodbe

Meddržavna pogodba med slovensko in hrvaško stranjo v 11. členu določa, da vsaka pogodbenica zagotavlja redno vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad, ki je ustanovljen na podlagi meddržavne pogodbe. Potrjena programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega gorivapredvidevata, da bodo skupni stroški odlaganja teh ter razgradnje Nuklearne elektrarne Krško za Republiko Slovenijo znašali 1.164,4 milijona evrov.

Akumulacijsko jezero HE Brežice

Vlada potrdila poslovni načrt podjetja INFRA za leto 2023

Vlada je sicer na četrtkovi sprejela tudi poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023. "Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., Republike Slovenije, na osnovi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije," dodajajo v sporočilu.

Vodna, državna in lokalno infrastruktura

INFRA pridobiva zemljišča v imenu in za račun Republike Slovenije ter gradi vodno, državno in lokalno infrastrukturo na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdržuje akumulacijske bazene ter upravlja odlagališče odpadkov Rakovnik.

infra
sklad nek
energetika
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja