Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
19.10.2022
08:33
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
V družbi Vipap Videm Krško so septembra ob prilagojenem obsegu proizvodnje v primerjavi z avgustom to povečali za 75%. In kot pravijo, pozitivni trend rasti obsega poslovanja se nadaljuje v oktobru.

Septembra več kot avgusta, trend rasti obsega poslovanja se nadaljuje

KRŠKO V družbi Vipap Videm Krško pravijo, da so septembra kljub izredno zaostrenem in nepredvidljivem spot trgu energentov ob prilagojenem obsegu proizvodnje v primerjavi z avgustom povečali proizvodnjo za 75%. Ob povečani proizvodnji so, tako je v mesečnem poročilu zapisala predsednica uprave Milena Resnik, povečali kosmati donos iz poslovanja za 1 milijon evrov.

Pozitivni trend rasti se nadaljuje v oktobru

"Pozitivni trend rasti obsega poslovanja se nadaljuje tudi v mesecu oktobru. Kazalnik EBITDA je v mesecu september resda negativen, vendar smo ga uspeli izboljšati za več kot 550.000 evrov navzgor v primerjavi z mesecem avgustom," dodajajo. Med izzivi, s katerimi se srečujejo je še vedno največji izziv družbe nakup električne energije na urni BSP borzi in vključitev dviga stroškov električne energije v ceno proizvodov. Ob tem izpostavljajo, da je dvig stroškov električne energije skočil iz 55 €/MWh na 400 €/MWh.

Papirni stroj, Vipap Videm Krško

Kaj se dogaja s prisilno poravnavo?

V začetku lanskega oktobra je družba v postopku prisilne poravnave. V mesečnem poročilu o poslovanju družbe so zapisali, da je bila "prisilna poravnava izglasovana 23. julija 2022, vendar eden izmed upnikov s svojimi neutemeljenimi ugovori in pritožbami vpliva na to, da prisilna poravnava še ni pravnomočno potrjena. S tem nastaja za družbo ogromna gospodarska škoda, ker družba mora še vedno poslovati pod pogoji prisilne poravnave, kar pomeni, da mora avansirati nabave surovin in energentov."

Prisilna poravnava še ni pravnomočna potrjena

V Vipapu dodajajo, da zavlačevanje končanja postopka prisilne poravnave vpliva negativno tako na finančni položaj družbe. "Kar pomeni, da so s tem v slabšem položaju tudi novi delničarji družbe. S potrditvijo prisilne poravnave bo dolžnik imel možnost obvladovanja stroškov energentov in s tem bistveno izboljšal ekonomijo obsega, kar bo tudi omogočalo družbi slediti ciljem in obvezam načrta finančnega prestrukturiranja."

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja