Skip to main content
Petek, 12. april 2024
15.03.2024
08:17
Foto: ePosavje.com
V četrtek, 14. marca 2024, so se v prostorih Kariernega centra Posavje v Regionalni razvojni agenciji Posavje, na 111. redni seji Sveta regije Posavje, zbrali župani Posavksih občin.

Vse prisotne je najprej nagovoril predsedujoči Svetu regije Posavje, Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli. Predstavil je dnevni red seje, na kateri so obravnavali aktualno problematiko srednjih šol v Posavju, kandidaturo za naslov Evropska regija športa 2025, razpravljali so o razvojnih potrebah regije Posavje ob umeščanju Jeka 2 v prostor. Brežiški župan je k predlaganem dnevnem redu umestil dodatno točko za razpravo o problematiki postavitve azilnega doma za migrante ob mejnem prehodu Obrežje. Razprava je tekla tudi o odloku Vlade RS o selitvi sedeža Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) iz Vrbine v Ljubljano.

Priprava resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki bo podlaga za nadaljnje odločitve glede Jek 2, je v zaključni fazi, na vlado pa bi lahko bila poslana v roku dveh tednov, je na seji s posavskimi župani povedal državni sekretar v premierjevem kabinetu Danijel Levičar. Župani so sicer izrazili ostro nasprotovanje selitvi ARAO.

Svet regije Posavje, ki ga sestavlja šest posavskih županov, je na 111. redni seji Sveta regije Posavje, ki je potekala v četrtek, 14. marca 2024, v Krškem razpravljal o razvojnih potrebah regije pri umeščanju nove nuklearke v Krškem (Jek 2) v prostor, na sejo pa so povabili tudi državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, zadolženega za nacionalni jedrski program, Danijela Levičarja.

Ta je županom med drugim predstavil aktivnosti, ki potekajo na državni ravni glede gradnje Jek 2. Ena od večjih aktivnosti je po njegovih besedah trenutno priprava resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki bo podlaga za vse nadaljnje odločitve glede gradnje Jek 2. Resolucija je usklajena z DZ, vlado in različnimi resorji, njena priprava pa je v zaključni fazi. "Računamo, da bo v roku dveh tednov na vladi, nato pa bo šla v odločanje v DZ," je povedal.

Redno se po njegovih besedah sestaja tudi vladna delovna skupina za projekt Jek 2, vanj je vključena tudi Gen energija, ki pripravlja pobudo državnega prostorskega načrta. Po besedah Bruna Glaserja iz Gen energije bo potrebna dokumentacija pripravljena nekje v maju.

Levičar je gradnjo Jek 2 izpostavil kot najbolj pomemben projekt pri zagotavljanju domače oskrbe z električno energijo, ki bo prinesel tudi nova delovna mesta. Potrebovali bomo od 1000 do 1500 novih ljudi, od inženirjev do pravnikov, ekonomistov in drugih, je povedal.

Posavski župani so v razpravi poudarili, da projekt podpirajo, a izpostavili, da mora od njega nekaj imeti tudi Posavje. Želijo si, da skupaj z vlado pripravijo načrt razvojnih programov za Posavje, ob tem pa dobijo tudi trdna jamstva, da bo program dejansko uresničen. "Jasno je treba zapisati, da je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja in zagon Jek 2 to, da so prej izvršene vse naloge, obljubljene regiji Posavje. V preteklosti je bilo namreč veliko obljub, projekti, pomembni za državo, so bili izpeljani, obljube Posavju pa so ostale neuresničene," je opozoril brežiški župan Ivan Molan.

Podobno so menili ostali župani, pri tem pa jih je podprl tudi Levičar. Župane je pozval, naj sami pripravijo predlog načrta razvojnih programov, za kar so na današnji seji sveta regije imenovali in zadolžili posebno delovno skupino.

Župani so zelo odločno izpostavili, da ne želijo, da se odločitve, ki se nanašajo na Posavje, sprejemajo brez njih, posebej ne pri projektu, kot je gradnja Jek 2. Zato so sklenili, da bodo na naslednjo sejo sveta regije v aprilu povabili vse posavske poslance, tri za gradnjo Jek 2 pristojne ministre in predsednika vlade. Posavski župani pa bodo povabljeni na aprilsko sejo vladne delovne skupine za projekt Jek 2, je povedal Levičar.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Na seji so sicer župani izrazili tudi ostro nasprotovanje odločitvi vlade o prenosu sedeža Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) iz Krškega v Ljubljano. "Pomembno je, da vlada razume, da v Posavju nekaj delamo in da potrebujemo podporo, ne pa da se nam jemlje še tisto, kar imamo," je dejal predsedujoči svetu regije, župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak.

Tudi Levičar se je strinjal, da bi sedež ARAO moral biti v Krškem. "Tukaj imate zaveznika," je dejal. Obžaloval je, da kabinet predsednika vlade pred odločanjem vlade o selitvi sedeža ni bil pozvan, naj poda svoje mnenje. Osebno ga, kot je dejal, ni prepričan nobeden od razlogov, ki je bil v gradivu naveden za to, da je treba sedež preseliti.

Posavski župani so sprejeli še sklep, s katerim ostro nasprotujejo ureditvi izpostave azilnega doma na Obrežju.

seja
rra posavje
jek2
arao

Pridružite se nam