Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
17.05.2023
13:16
Nuklearna elektrarna Krško, april 2021
Foto: ePosavje.com
Nuklearna elektrarna Krško je v aprilu proizvedla 526.821,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, oziroma je v elektroenergetsko omrežje oddala 501.668 MWh električne energije.

Aprila za 0,3 % nad načrti

V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,3 % večja od načrtovane (500.000 MWh), dodajajo v NEK. Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij in vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Segrevanje reke Save

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v aprilu segrevala povprečno za 1,7°C in največ za 2,7°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq, od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,23 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 1,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,00036 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,0029 % letne omejitve.

6,7 m3 novih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja, ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,37 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

nuklearna elektrarna krško
energetika
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja