Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
16.05.2019
12:01
Foto: arhiv ePosavje
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na redni seji med drugim sprejeli nove cene komunalnih storitev in se seznanili s poročilom o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2018.

Nove cene komunalnih storitev v Sevnici

SEVNICA Cene komunalnih storitev se na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe – za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. "Tudi te cene nastajajo na podlagi pravilnika, ki opredelujejo, kako se izračunajo cene gospodarskih javnih služb. V preteklih letih ni prihajalo do večjih sprememb, tudi v letošnjem letu lahko rečemo, da na podlagi ocen v drugih okoljih pri nas prihajajo do majhne spremembe - lahko rečem, da so to enomestne številke," ob tem pravi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica. "Naš cilj je zagotavljati konkurenčno in kvalitetno gospodarsko javno službo," dodaja Ocvirk.

posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja