Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
01.02.2023
14:18
Prevzemniki kmetij, Sevnica
Foto: ePosavje.com
Na področju vodenja Registra kmetijskih gospodarstev je nekaj novosti, pravijo na Upravni enoti Krško.

Novosti na področju vodenja Registra kmetijskih gospodarstev

KRško S spremembami Zakona o kmetijstvu in Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (RKG) morajo upravne enote pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih v RKG od nosilca kmetijskega gospodarstva, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevati, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč (na primer zakupna pogodba, soglasje lastnika zemljišč ali druga pravna podlaga, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč).

Krajinske značilnosti na kmetijskem gospodarstvu

Z Upravne enote Krško sporočajo, da po novem poleg podatkov o kmetijskih zemljiščih v RKG vodi tudi podatek o krajinskih značilnostih na kmetijskem gospodarstvu. Krajinske značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, so določene na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in so nujne za izvedbo in kontrolo obveznega osnovnega standarda DKOP 8 (standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje) v okviru pogojenosti in nekaterih ukrepov kmetijske politike.

O namestnikih nosilca in članih kmetije

V RKG se pri kmetiji več ne vodi podatka o namestniku nosilca. V primeru smrti nosilca se kmetija prenese na novega nosilca s soglasjem večine oseb, ki so na smrtovnici navedene kot dediči. V ostalih primerih prenosa kmetije (prodaja, zakup, dedovanje, drugi pravni posli) mora novi nosilec prenesti vsa zemljišča kmetije, ki so bila v lasti prejšnjega nosilca in članov kmetije, ter pridobiti pravico do njihove uporabe za najmanj pet let. Kakor dodajajo, je ukinjen tudi obvezen vpis članov kmetije v RKG. Kot člani kmetije se lahko vpišejo osebe, starejše od 15 let, ki so sorodniki nosilca (nabor ostaja nespremenjen) ali živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in podajo soglasje k vpisu na kmetijo. S sprejetjem nove zakonodaje so člani kmetije, ki izpolnjujejo pogoj za vpis, ostali vpisani v RKG. Izbrisali se bodo lahko ali na zahtevo nosilca ali na lastno zahtevo.

Preglejte vrisane GERK-e

Na Upravni enoti Krško tako nosilcem priporočajo, da dobro pregledajo vrisane GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) svojega kmetijskega gospodarstva, in jih po potrebi uskladijo. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, zaraščene površine, javiti spremembo vrste rabe in odjaviti GERK-e, ki jih več ne obdelujejo oz. prijaviti nove GERK-e.

Podatke, vpisane v RKG in informacije o morebitnih napakah na kmetijskem gospodarstvu, si lahko ogledate na https://rkg.gov.si/ GERK/eRKG/ (vstop z digitalnim spletnim potrdilom preko SiPass) ali na javnem pregledovalniku na https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer z vnosom svoje KMG-MID številke (le informacije o napakah na KMG in o kmetijskih zemljiščih v uporabi).

Uredite podatke

Nosilcem priporočajo, da se za termin urejanja podatkov na Upravni enoti Krško predhodno dogovorijo glede na datum, ki jim ga je Kmetijska svetovalna služba določila za izpolnjevanje zbirne vloge. Naročijo se lahko na tel. št. 07 49 81 444 in 07 49 81 442 v času uradnih ur (v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure ter od 13. in 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure ter od 13. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure).

Nova kampanja zbiranja vlog z 31. marcem

Nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz programskega obdobja 2023-2027 se bo začela 31. marca 2023, vloge pa morajo kmetovalci oddati elektronsko do 10. julija 2023, pri čemer jim lahko pomagajo v kmetijsko svetovalni službi. Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zbirne vloge v letu 2023 ne bodo oddajali, svetujejo, da svoje podatke v RKG uredijo po 10. juliju 2023.

upravna enota krško
krško
kmetijstvo

Pridružite se nam