Skip to main content
Petek, 22. september 2023
16.01.2023
14:44
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: ePosavje.com
Na Ministrstvu za okolje in prostor so Nuklearni elektrarni Krško (NEK) izdali okoljevarstveno soglasje za nadaljnjih 20 let delovanja. Elektrarna je že 41 let del elektronenergetskega sistema.

Okoljevarstveno soglasje za naslednjih 20 let

KRŠKO S podelitvijo okoljevarstvenega soglasja - v postopku čezmejne presoje vplivov so sodelovale sosednje države in Nemčija - je zaključen postopek presoje vplivov na okolje, ki so ga v Neku opravili po lanskem remontu, s katerim so elektrarno pripravili na obratovanje za dodatnih 20 let, do leta 2043.

"Upamo, da elektrarno izkoristimo v polni meri"

Kot je na decembrski predstavitvi dosežkov v lanskem letu povedal vodja proizvodnje v NEK in od aprila letos novi predsednik uprave Gorazd Pfeifer, "upamo, da izkoristimo elektrarno v polni meri. Res je v dobrem stanju in bi bilo nespametno takšno elektrarno ne voziti dobro in za dobrobit vseh nas, ki smo potrošniki električne energije."

Desetletni občasni varnostni pregled

Prvi občasni varnostni pregled elektrarne so končali leta 2003, drugega deset let pozneje, tretji pa bo končan leta 2023. Četrti občasni varnostni pregled bo sledil leta 2033, sta pa oba uspešno opravljena pregleda pogoj za nadaljevanje obratovanja po letih 2023 in 2033.

NEK remont 2022

Dva ministra o podaljšanju delovanja NEK

Ob 13. uri bodo na sedežu Ministrstva za okolje in prostor pripravili izjavo ob izdanem okoljskem soglasju za podaljšanje obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Kot so sporočili iz Ministrstv za okolje, bodo na dogodku sodelovali minister za okolje in prostor Uroš Brežan, minister za infrastrukturo Bojan Kumer in predsednik uprave NEK Stanislav Rožman.

Odločba je bila izdana 13. januarja

"Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo presojo vplivov na okolje za podaljšanje življenjske dobe za 20 let do leta 2043. Odločba o okoljevarstvenem soglasju je bila izdana 13. januarja in je v tem trenutku v postopku odločanja stranskih udeležencem in udeleženim državam. Evropski in mednarodni kontekst te zgodbe je, da so v čezmejnem posvetovanju sodelovale vse štiri države in Nemčija," je v Ljubljani povedal minister za okolje in prostor Uroš Brežan.

Mednarodna delovna skupina 30 držav

Kot je nadaljeval, je "navodila za izvedbo presoje vplivov na okolje za podaljšanje življenjske dobe NEK pripravila mednarodna delovna skupina kar 30 držav, ki sta jo vodili Nemčija in pa Velika Britanija. Ta skupina je bila postavljena v času, ko je Slovenija predsedovala Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje. Skupina je obravnavala vse možne pravne in vsebinske situacije ter občutljivo razmerje med okoljskimi presojami, ki vključujejo varnost in upravljanje za zagotavljanje vseh tehničnih vidikov varnosti. Z izvedbo presoje vplivov na okolje, h kateri so pozivale tudi nevladne organizacije, je Slovenija ravnala skladno z mednarodnimi, evropskimi in pa slovenskimi predpisi. Evropski in mednarodni kontekst te zgodbe je tak, da so v čezmejnem posvetovanju sodelovale vse štiri sosednje države in tudi Nemčija."

Posvetovanja z javnostmi

Med oktobrom leta 2021 in oktobrom leta 2022 so bila organizirana posvetovanja z javnostmi z ministrstvi in organizacijami v vseh teh petih evropskih državah, tehnične konzultacije s skupinami strokovnjakov, ogled jedrske elektrarne v Krškem sta si ogledali tudi delegaciji Italije in Avstrije.

Okoljevarstveno soglasje ugotavlja, da je jedrska elektrarna pripravila program ukrepov za zagotavljanje jedrske varnosti in da so izvedli vrsto velikih investicij za izboljšavo, izboljšanje varnosti. Med drugim Brežan ugotavlja, "da je suho skladišče za visoko radioaktivne odpadke že zaključeno in zraven tega tudi številne druge varnostne nadgradnje. Pri presoji vplivov na okolje so bile upoštevane in predstavljene javnosti vse ugotovitve uprave za jedrsko varnost Uprava za jedrsko varnost že ves čas obratovanja izvaja. Redne periodične varnostne preglede vsakih deset let in ti se potem končajo z upravno odločbo glede jedrske varnosti. Uprava za jedrsko varnost redno nadzira, kako NEK upošteva tudi vsa mednarodna priporočila in izvaja izboljšave."

V začetku marca pričakujejo odgovore na odločbo

Na Ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da imajo stranke v postopku zdaj na voljo 30 dni za morebitne pritožbe. Kakšno bo stanje z njimi, bo jasno v začetku marca, okrog 5. marca.

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja