Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
16.05.2023
09:47
Rok Capl, Spirit Slovenija
Foto: ZPTM Brežice
petek, 12. maja 2023, je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice obiskal
Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Obisk v. d. direktorja SPIRIT Slovenija v Brežicah

BREŽICE Rok Capl je s svojim obiskom izkazal podporo aktivnostim na področju podjetništva v občini Brežice. Namen obiska je bil pridobiti vpogled v delovanje zavoda ter prepoznati potencialne priložnosti za sodelovanje in podporo pri razvoju podjetništva.

Gostiteljica obiska, direktorica Katja Čanžar, je predstavila poslanstvo in vizijo ZPTM Brežice na področju podjetništva. V okviru ZPTM je organiziran Center za podjetništvo in turizem, ki ga vodi Anja Avšič. Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj in veščin. Center se je v začetku leta 2023 iz dislocirane lokacije Mestne hiše Brežice preselil v prenovljene prostore ZPTM Brežice na Gubčevi ulici v Brežicah.

ZPTM nudi podporno okolje obstoječim in zagonskim podjetjem ter skupaj s partnerji soustvarja uspešno podjetniško okolje, ki skrbi za trajnostni razvoj. SPIRIT Slovenija že vrsto let preko javnega razpisa sofinancira delovanje podpornega okolja. Z letom 2023 je del tega podpornega okolja postal tudi ZPTM Brežice, ki skupaj s konzorcijskim partnerjem, Centrom za podjetništvo in turizem Krško, izvaja delavnosti podpornega okolja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Cilj razpisa je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti, povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in prispevanje k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Izvajanje projekta Podporno okolje 2023 je predstavila podjetniška mentorica Sandra Peršak. V okviru projekta podpornega okolja izvajamo promocijo podjetniške kulture in celovite podporne storitve. Potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem nudimo pomoč pri presoji poslovne ideje in vodenje skozi vse poslovne in druge procese. Storitve so za posameznike in podjetnike brezplačne. Izvajamo tudi identifikacijo visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v start-up konzorcij ter usmerjamo podjetnika pri prototipiranju. Poleg osnovnega svetovanja in mentoriranja, nudimo tudi svetovanje na specializiranih področjih vodenja podjetij, upravljanja s človeškimi viri, delovnopravnem področju, področju prava gospodarskih družb, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva ter državnih in mednarodnih spodbud.

Obisk v. d. direktorja Spi agencije je pomemben korak v smeri poglobitve sodelovanja med agencijo in ZPTM Brežice ter spodbuda za nadaljnje razvijanje programov za spodbujanje podjetništva v Brežicah in regiji Posavje.

ZPTM Brežice je prepoznan kot pomemben partner pri izvajanju projekta, zato je bil obisk v. d. direktorja SPIRIT agencije še toliko bolj pomemben. Dobili smo priložnost, da predstavimo svoje delo in dosežke, hkrati pa smo dobili podporo in spodbudo za nadaljnje delo in razvoj novih podjetniških projektov.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

brežice
podjetništvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja