Skip to main content
Petek, 1. december 2023
22.02.2023
09:51
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) iščejo dva nova sodelavca.

Področni svetovalec II - Sektor za načrtovanje in razvoj (m/ž)

I017112

Naloge:

 • opravljanje nalog z delovnega področja sektorja,
 • pomoč pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja,
 • sodelovanje na projektih in samostojno vodenje manj zahtevnih projektov/podprojektov,
 • vodenje upravnih zadev sektorja.

Izobrazba:

VII/1 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali organizacijske smeri

Zahtevana delovna doba: 4 leta

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • znanje angleškega jezika
 • uporaba računalniških orodij oz. paketa MS Office.

Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) pošljite najkasneje do petka, 3. marca 2023 preko e-pošte na naslov zaposlitve @arao.si. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom. Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana.


Sektor za odlaganje radioaktivnih odpadkov.

I017111

Naloge:

 • sodelovanje s projektanti in vodjo projekta odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • priprava analiz, projektov in poročil povezanih z odlagališčem nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije,
 • opravljanje nalog z delovnega področja sektorja, pomoč pri izvajanju manj zahtevnih nalog in projektov ter pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja,
 • sodelovanje pri razvoju odnosov z lokalnim okoljem.

Izobrazba:

VII/1 - visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba naravoslovne ali tehnične smeri.

Zahtevana delovna doba: 5 let

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • delovne izkušnje na področju prostorskega umeščanja in izgradnje okoljsko zahtevnih investicijskih objektov,
 • znanje angleščine,
 • obvladovanje ustreznih računalniških orodij.

Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) pošljite najkasneje do petka, 3. marca 2023 preko e-pošte (zaposlitve @arao.si). V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nudimo zaposlitev je za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom. Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana.

Na ARAO iščejo nova sodelavca

Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so objavili dve novi delovni mesti, področni svetovalec I v Sektorju za odlaganje objektov ter področni svetovalec II v Sektorju za načrtovanje in razvoj. V razpisu so zapisali, da bo področni svetovalec I med drugim sodeloval s projektanti in vodjo projekta odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini ter sodeloval pri pripravi analiz, projektov in poročil, povezanih z odlagališčem. Razpisa za novi delovni mesti sta odprta do 3. marca letos.

agencija za radioaktivne odpadke
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja