Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
14.10.2022
10:30
Vrbina, Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2021.

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

LJUBLJANA Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji je vsako leto pripravljeno na podlagi 168. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter povzema vsa dogajanja, povezana z varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo. Kot pravijo, "so v poročilu ugotovili, da je leto 2021 minilo brez večjih posebnosti, prav tako je bil dosežen temeljni cilj jedrske in sevalne varnosti, in sicer varstvo ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj. V letu 2021 je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) obratovala varno. Elektrarna je poročala o dveh dogodkih, ki pa nista imela vpliva na prebivalstvo ali okolje."

Program nadgradnje varnosti

Med rednim remontom spomladi 2021 so se zaključila skoraj vsa dela v okviru tretje faze varnostnih izboljšav iz Programa nadgradnje varnosti. "Z vgradnjo dodatnih varnostnih sistemov je NEK povečal odpornost elektrarne proti naravnim in drugim malo verjetnim ekstremnim dogodkom ter se s tem približal varnostni ravni novih elektrarn," dodajajo.

Suho skladišče izrabljenega jedrskega goriva

Edina aktivnost zadnje faze Programa nadgradnje varnosti, ki še ni v celoti zaključena, je izgradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo. Gradnja skladišča se je začela v aprilu 2021 in bo predvidoma zaključena v letu 2022, prenos prvega dela izrabljenih gorivnih elementov v suho skladišče pa je načrtovan v letu 2023.

odlagališče nsrao
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja