Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
29.09.2022
13:23
Posavska gazela
Foto GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško
Družba Dnevnik je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine ter GZS Posavsko gospodarsko zbornico, Krško v sredo pripravila četrti regijski dogodek v ciklu šestih srečanj.

Posavska Gazela je CNC Borštnar d.o.o. iz Tržišča

Priznanje dolenjsko-posavska gazela 2022 je prejelo podjetje Status, d. o. o., Metlika. Priznanje sta na dogodku prevzela direktor Marko Čulig in prokuristka Ana Čulig iz podjetja Status Metlika. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili podjetje Acer Novo mesto, d. o. o., ki ga vodi direktorica Suzana Simič, ter podjetje CNC Borštnar, d. o. o., katerega direktor je Marko Borštnar.

Gazelji skok dodane vrednosti na zaposlenega v Statusu

Metodološka komisija je v obrazložitvi izbora prejemnika priznanja Gazela dolenjsko-posavske regije 2022 zapisala, da 25-letno družinsko podjetje Status Metlika poganja poslanstvo: omogočiti ljudem, da lahko dobro hrano jedo dlje. Uresničujejo ga trajnostno uspešno: z neprestanim inoviranjem in strateškim partnerstvom s podjetjem Zwilling. Začeli so na nišnem trgu, danes v povezavi s Zwillingom razvijajo in prodajajo izdelke tudi v osrednjih kategorijah. Več kot 95 % prihodkov Statusa predstavlja izvoz. Z izdelki in razvito distribucijsko mrežo so prisotni na 40 trgih po vsem svetu – od ZDA prek Evrope pa vse do Avstralije in Nove Zelandije. Rastejo z gazeljim tempom. V letih zadnjih petih letih so prihodke iz prodaje skoraj potrojili, v letu 2021 so ti presegli 15,6 milijona evrov. Gazelje visok je tudi skok dodane vrednosti, ki se je v letu 2021 povzpela na izjemnih 92.433 evrov na zaposlenega. Zmagovite vizionarske poslovne poteze Gazelo Status Metlika odlikuje sposobnost, da prisluhne trgu skozi celotno verigo vrednosti ter se na tržna predvidevanja odzove smelo. Podjetje je leta 2018 zaradi krize občutno zmanjšalo zaloge. Obratno so se v letu 2020 odločili za nakup vseh možnih surovin – tudi za ceno najema skladišča – samo da so imeli na voljo dovolj osnovnih sestavin za proizvodnjo. Obe poslovni potezi sta se izkazali za zmagoviti.

Kultura 50-članskega Status kolektiva temelji na strasti, inovativnosti in tehnologiji. Vodi jih ideja razvijati izdelke, ki življenje olajšajo in ga naredijo lepšega. O svoji blagovni znamki in izvirnih pripomočkih razmišljajo poglobljeno in skozi vrednote. V življenje vsakega uporabnika Status skuša vnesti, na trajnosten način, nekaj dobrega. Družbo Status Metlika, ki posluje z odlično bonitetno oceno A1 ++, je metodološka komisija zato izbrala za gazelo dolenjsko-posavske regije 2022.

Acer Novo mesto nagovarja izzive sodobnega časa in prostora

Leta 1992 ustanovljeno podjetje Acer Novo mesto se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, projektiranjem in varstvom okolja. Že od začetka so jim bili zaupani pomembni državni projekti, kot je priprava strokovne podlage za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, danes pa pripravljeni stremijo k svojevrstnim izzivom sodobnega časa. Za kakovostno delo je podjetje, ki ga vodi direktorica Suzana Simič, prejelo že mnoga strokovna priznanja in nagrade, obenem pa je tudi del evidence raziskovalnih institucij.

CNC Borštnar prepriča z najnovejšo tehnologijo in mlado ekipo

CNC Borštnar je družinsko podjetje, usmerjeno v obdelavo različnih vrst materialov, ki nudi storitve struženja in rezkanja na najsodobnejših in tehnološko najbolj naprednih CNC-strojih. Ravno najnovejša tehnologija je ena izmed prednosti, ki podjetje s pretežno mladim kadrom, pod vodstvom današnjega direktorja Marka Borštnarja, loči od konkurence. V sodelovanju z drugimi podjetji večino svojih izdelkov izvažajo v tujino, pri čemer končne kupce predstavljajo velikani, med katerimi je tudi Siemens. Priznanje je lani prejel proizvajalec modularne gradnje REM.

GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško

gzs oz posavje krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja