Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
17.01.2020
13:33
Posavsko gospodarstvo v 2019
Grafika: ePosavje.com
Projekcije poslovanja posavskega gospodarstva kažejo, da je bilo leto 2019 uspešno. Podjetja so ustvarila približno 4 milijarde 250 tisoč evrov in 110 milijonov evrov dobička. Več v nadaljevanju.

NA KRATKO:

  • Leto 2019 bo eno uspešnejših
  • Prihodki posavskih družb okoli 4,25 milijarde evrov
  • Negativen trend pri samostojnih podjetnikih
  • Upokojujejo se najštevilčnejše generacije
  • Pri mladih rodovih rešitev v vajeniškem sistemu

"Rezultati leta 2019 so obetajoči"

KRŠKO Direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek je ocenil, da je bilo leto 2019 za posavsko gospodarstvo eno uspešnejših. "Projekcije so pokazale, da bodo prihodki na ravni približno 4,25 milijarde evrov oz. če to prenesemo na zaposlenega, se bo ta indikator – prihodek na zaposlenega – ustalil okoli 360 tisoč evrov. Kot kažejo projekcije poslovanja, je skupna dodana vrednost znašala 550 milijonov evrov, kar je do zdaj največ. Dodana vrednost na zaposlenega tako znaša 46 tisoč evrov. Kar se tiče samih dobičkonosnosti, računamo, da bo EBIT-a (dobička iz poslovanja) na ravni 220 milijonov in dobrih 110 milijonov neto dobička," pojasnjuje Gorišek.

"Pred nami je zanimivo desetletje"

Rezultati so obetajoči, kar jim daje navdih za leto 2020, saj je pred njimi kar nekaj izzivov, poudarja sogovornik. "Izziv je dvig minimalne plače. V Posavju imamo kar nekaj podjetij, ki imajo nizko dodano vrednost in se bodo verjetno morala prestrukturirati. Računamo, da se bo investicijski potencial v Posavju nadaljeval, ta bo na ravni med 170 in 200 milijoni. Pred nami je eno zanimivo desetletje, polno izzivov, sprememb, ustvarjalnosti, inovativnosti in verjetno še česa."

"Za leto 2020 še vedno ostaja visoka raven optimizma"

"Podjetja v kovinski branži so še vedno zelo zasedena"

Kljub optimističnim napovedim se pri poslovanju posavskih podjetij že nekoliko kaže ohlajanje gospodarstva, ki smo mu priča na globalni ravni. "Če so se vodstva podjetij rada pohvalila, da imajo zasedenost proizvodnje v letu 2019 skoraj celo leto, za leto 2020 seveda še vedno ostaja visoka raven optimizma, vendar s tem, da imajo storitvena podjetja z naročili pokrito približno polovico leta, medtem ko so podjetja, ki so v kovinski branži, še vedno zelo zasedena in imajo zasedene kapacitete tudi že za leto 2021."

Pred zadrugami so zanimivi izzivi

Negativen trend beležijo pri samostojnih podjetnikih

V lanskem letu sicer beležijo nekoliko negativen trend pri samostojnih podjetnikih in pri posavskih zadrugah. "Pred zadrugami so zanimivi izzivi. Tu je problematika minimalnih plač in dodane vrednosti. Verjetno se bodo morale prestrukturirati in iskati nove priložnosti na trgu, kjer bi dosegale višje cene in s tem višjo dodano vrednost." Cilj gospodarske zbornice je, da bi dodana vrednost leta 2025 znašala 60 tisoč evrov na zaposlenega, danes pa zadruge žal ne dosegajo niti polovice tega.

Izziv za naslednje leto? Kadri!

Upokojujejo se najštevilčnejše generacije

Izziv za leto 2020 ostajajo kadri, je prepričan Gorišek. Sicer ne pričakujejo več tako velike stopnje rasti zaposlovanja, kot je bila do sedaj, a bodo usposobljeni kadri, ki jih je na trgu premalo, igrali ključno vlogo. "Upokojujejo se najštevilčnejše generacije, ki so se rojevale od leta 1955 do leta 1960. Težko jih bo nadomestiti. Vidimo rešitev v tem, da bi – glede na vitalnost te generacije – podaljšali delovno dobo in tudi izkoristili vse zakonske podlage, ki vzpodbujajo podaljšanje delovne aktivnosti.

Za mlade rodove vidijo rešitev v vajeniškem sistemu

"Na drugi strani pa za mlade rodove vidimo rešitev v vajeniškem sistemu in več zanimanja za tehnične poklice oz. poklice s področja naravoslovja." Če jim bo uspelo na tem zahtevnem področju narediti ta pomemben prodor, pričakujejo, da se bo stanje izboljšalo v naslednjih štirih oz. petih letih, dodaja Gorišek.

(bš)

brežice
krško
sevnica
gzs oz posavje krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja