Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
07.07.2023
12:33
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
Okrožno sodišče v Krškem je v četrtek potrdilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom, družbo Vipap Videm Krško. Že v ponedeljek je stečajni upravitelj obvestil o uspešnem vplačilu novih delnic.

Postopek prisilne poravnave potrjen

Rok za poplačilo navadnih terjatev: 31. december 2025

KRŠKO Po 610 dneh od potrditve začetka postopka prisilne poravnave nad družbo Vipap Videm Krško, je ta od četrtka, 6. julija, potrjena. Kot so zapisali v sklepu Okrožnega sodišča v Krškem, je rok za plačilo navadnih terjatev upnikov 31. december 2025 z deležem plačila upnikov 15%, od 3. novembra 2021 do poteka roka za njihovo plačilo se terjatve upnikov obrestujejo po 0,00% obrestni meri. 

Rok za poplačilo zavarovanih terjatev upnikov: Do 31. december 2027

V prisilni poravnavi za zavarovane terjatve upnikov je bila zapadlost plačila odložena do 31. decembra 2022, po 15% glavnice bo moral dolžnik plačati do vsakega 31. decembra naslednja štiri leta, preostanek in 40% glavnice pa najkasneje do 31. decembra 2027. Upniki so v postopku prijavili 27,596.235,40 evrov navadnih terjatev in 15,543.543,31 evrov zavarovanih terjatev.

Astra Invest in Kompas obvladujeta Vipap

Po vpisu in vplačilu novih delnic je največji lastnik novega Vipapa družba Astra Invest d.o.o. (37,97% v osnovnem kapitalu), Kostak, d. d., ima 25,68 % delež, Kompas shop, d.d. 16,10% v osnovnem kapitalu. Skupni znesek terjatev, ki so jih upniki prenesli na dolžnika z izjavami o vpisu in vplačilu novih delnic, je 7.303.378,57 evrov, je v poročilu o vplačilu novih delnic zapisal upravitelj Mirko Filipović.

"Hiter zaključek postopka je v interesu prav vseh deležnikov"

Kakor je v zadnjem mesečnem poročilu sodišču sporočila predsednica uprave družbe Vipap Videm Krško Milena Resnik, "je hiter zaključek postopka v interesu prav vseh deležnikov, tako vseh bodočih novih delničarjev družbe kot tudi vseh ostalih upnikov, predvsem pa 260 zaposlenim, ki jim družba zagotavlja zaposlitev in redno plačo."

Sklep o potrditvi prisilne poravnave:

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja