Skip to main content
V Posavju 3.6° C Sobota, 26. november 2022
08.11.2022
21:49
Terme Čatež
Foto: arhiv ePosavje
Družba DZS, večinska lastnica družbe Terme Čatež, d. d., je sporočila, da prodajajo skoraj 46 % delež v tej največji posavski turistični družbi. Lani so ustvarili 27 milijonov evrov prihodkov.

DZS prodaja Terme Čatež

BREŽICE Kot so popoldne sporočili prek SEONET-a, sistema za objavljanje informacij na Ljubljanski borzi, "je bila družba Terme Čatež d.d. s strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, obveščena, da je le-ta začela postopek prodaje svojega 45,79% lastniškega deleža v družbi Terme Čatež d.d."

Marino Portorož so že prodali

"DZS, večinski lastnik Term Čatež, in družba Terme Čatež sta bili sicer leta 2017 oz. leta 2017 in 2018 zaradi finančnih težav v postopku preventivnega prestrukturiranja. Terme Čatež so skladno s tem postopkom leta 2018 prodale 100-odstotni delež v turističnem podjetju Marina Portorož," poroča Slovenska tiskovna agencija.

Lani ustvarili 27,4 milijona evrov prihodkov

Družba je v letu 2021 realizirala 27,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, 2,2 milijona evrov dobička iz poslovanja, 6,4 milijona evrov dobička iz poslovanja + amortizacije (EBITDA) in čisti poslovni izid v višini 5,5 milijona evrov. Kakor so zapisali v letnem poročilu, so lani ustvarili 537.875 prenočitev, izpostavljajo 28,1% rast števila prenočitev domačih gostov in 21,2% rast tujih prenočitev.

Zapis dopolnjujemo.

Terme Čatež, termalna riviera

O okrevanju turizma in povečanju vrednosti družbe

V letu 2021 so uspešno zaključili načrtovane investicije, tako so prenovili apartmaje in restavracijo hotela Terme ter pričeli s širitvijo restavracije v zimski Termalni Rivieri. Kot je v letnem poročilu zapisal predednik uprave Bojan Petan, "si bodo v letu 2022 prizadevali ponovno obuditi tuje trge in s tem zagotoviti prihode tudi tujih gostov. Zaradi novih geopolitičnih zaostrovanj na vzhodu Evrope, se bomo pri promocijskih in prodajnih aktivnostih za tuje individualne goste osredotočali predvsem na bližnja tuja tržišča. Pri poslovnem in športnem turizmu si bomo prizadevali ohraniti oziroma še okrepiti sodelovanja z obstoječimi in novimi partnerji - s ciljem čim boljše zasedenosti vseh kapacitet Term Čatež."

O prilagoditvah

"Poudarek ostaja na čim hitrejšem dosegu realiziranih ciljev iz obdobja pred epidemijo. Zavedamo se, da je to zahtevna naloga, ki bo zahtevala mnoge prilagoditve. Okrevanje turizma bo namreč dolgotrajen proces. Kljub vsemu si bomo hkrati prizadevali tudi za povečevanje vrednosti družbe za delničarje, prednost bomo dali trajnostnim projektom in tistim z visoko dodano vrednostjo," so še zapisali aprila ob predstavitvi letnega poročila.

Kakšna je lastniška struktura Term Čatež?

Največji lastnik (45,79%) Term Čatež je družba DZS, d. d., Kapitalska družba, d. d., ima 23,79% delež, Delo prodaja, d. d., pa 9,15% delež. Na četrtem mestu v lastniški strukturi je s 3,99% deležem Triglav Vzajemni skladi, Zavarovalnica Triglav, Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Del Naložbe, d. d., in Johhanes Attems imajo vsak po nekaj več kot odstotek, ostali delničarji pa predstavljajo 10,60% lastnikov.

brežice
turizem

Pridružite se nam

Novice iz Posavja