Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
17.01.2023
17:21
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Proizvodnja Nuklearne elektrarne Krško je bila v decembru 2022 za skoraj odstotek nad načrti.

Za 0,9 % več od načrtov

Nuklearna elektrarna Krško je v decembru proizvedla 545.837,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519.582,1 MWh električne energije. "V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (515.000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten," pravijo v Nuklearni elektrarni Krško. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij in vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je povprečno segrevala za 1,1°C

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v decembru segrevala povprečno za 1,1°C in največ za 2,3°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq, od tega je delež tritija v decembru znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 54 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0008 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0189 % letne omejitve.

11,9 m3 novih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca decembra 1,08 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 11,9 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam

Poglejte tudi